Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
 • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

  LEES VERDER

 • De tweede SGOA Signaal van 2020 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen of de laatste versie lezen?

  AANMELDEN
  LEZEN

 • SGOA start met 'Privacy & Security Kamer'. Nieuwsgierig geworden? Lees hier snel verder!

 • SGOA Academy : 5 november 2020

  Op 5 november 2020 verzorgt de SGOA weer een nieuwe SGOA Academy. De komende sessie staat in het teken van IT-jurisprudentie en schadevergoeding bij AVG-schendingen.

  INSCHRIJVEN

Nieuwe arbitrage-wetgeving

Nieuwe arbitrage-wetgeving

Onlangs heeft de Eerste Kamer haar goedkeuring gegeven aan nieuwe wetgeving die de bedoeling heeft het in Nederland geldende arbitragerecht te moderniseren. De nieuwe wetgeving is op 11 juni 2014 in het Staatsblad 2014, nr. 200 verschenen en treedt in werking op een nog nader door de regering te bepalen tijdstip. Een van de doelstellingen van de nieuwe wetgeving is om het Nederlandse arbitragerecht meer op één lijn te brengen met buitenlandse arbitragewetten en de UNCITRAL Model Law (de Modelwet van de Verenigde Naties). Daarmee wordt het met name aantrekkelijker om grensoverschrijdende geschillen aan arbitrage te onderwerpen. De nieuwe wet neemt diverse juridische knelpunten uit de arbitragepraktijk weg. Ook voor geschillen zonder grensoverschrijdend karakter wordt het in de wet geregeld arbitragerecht versterkt.

Vanwege deze ontwikkeling is het bestuur van SGOA thans bezig met het herzien van het huidige Arbitragereglement. Dat zal op onderdelen worden aangepast. Tevens zullen de aan de SGOA verbonden arbiters en overige deskundigen uitgebreid op de hoogte worden gebracht van de nieuwe wijzigingen in wetgeving en het reglement.