Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
 • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

  LEES VERDER

 • Vandaag is de tweede SGOA Signaal van 2018 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen? of de laatste versie lezen?

  AANMELDEN
  LEZEN

 • 1 november staat de nieuwe SGOA Academy op de planning. Deze editie gaat in op IT en Privacygeschillen. Komt u ook? Schrijf in voor 1 oktober en ontvang 10% korting!

  INSCHRIJVEN

 • SGOA start met 'Privacy & Security Kamer'. Nieuwsgierig geworden? Lees hier snel verder!

 • De SGOA is, als gespecialiseerde geschilleninstantie op het gebied van IT, het platform bij uitstek om conflicten en geschillen over IT-security te behandelen…

  LEES VERDER

Nieuwe arbitrage-wetgeving

Nieuwe arbitrage-wetgeving

Onlangs heeft de Eerste Kamer haar goedkeuring gegeven aan nieuwe wetgeving die de bedoeling heeft het in Nederland geldende arbitragerecht te moderniseren. De nieuwe wetgeving is op 11 juni 2014 in het Staatsblad 2014, nr. 200 verschenen en treedt in werking op een nog nader door de regering te bepalen tijdstip. Een van de doelstellingen van de nieuwe wetgeving is om het Nederlandse arbitragerecht meer op één lijn te brengen met buitenlandse arbitragewetten en de UNCITRAL Model Law (de Modelwet van de Verenigde Naties). Daarmee wordt het met name aantrekkelijker om grensoverschrijdende geschillen aan arbitrage te onderwerpen. De nieuwe wet neemt diverse juridische knelpunten uit de arbitragepraktijk weg. Ook voor geschillen zonder grensoverschrijdend karakter wordt het in de wet geregeld arbitragerecht versterkt.

Vanwege deze ontwikkeling is het bestuur van SGOA thans bezig met het herzien van het huidige Arbitragereglement. Dat zal op onderdelen worden aangepast. Tevens zullen de aan de SGOA verbonden arbiters en overige deskundigen uitgebreid op de hoogte worden gebracht van de nieuwe wijzigingen in wetgeving en het reglement.