Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
  • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

    LEES VERDER

  • De derde SGOA Signaal van 2021 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen of de laatste versie lezen?

    AANMELDEN
    LEZEN

  • SGOA start met 'Privacy & Security Kamer'. Nieuwsgierig geworden? Lees hier snel verder!

Model verzoekschriften

Model verzoekschriften

Als u een ICT-Mediation bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering aanhangig wenst te maken, dan moet u de spelregels van het ICT-Mediation Reglement volgen. De procedure van een mediation start altijd met een zogeheten “Aanvraag”. De aanvraag kan door een der partijen worden ingediend, maar ook is het mogelijk dat de partijen die bij het geschil betrokken zijn een gemeenschappelijke aanvraag indienen. De aanvraag kan in een eenvoudige brief worden vastgelegd. In artikel 3 van het ICT-Mediation Reglement leest u precies welke gegevens in de aanvraag moeten zijn opgenomen. Om u te helpen bij het opstellen van een aanvraag treft u hieronder een eenvoudig model aan. Het gaat hierbij om een door een der partijen bij het geschil ingediend verzoek voor een ICT-Mediation.

De Stichting Geschillenoplossing Automatisering voorziet daarnaast onder meer in het uitvoeren van arbitrale procedures. In het Arbitragereglement 2015 van de SGOA zijn de spelregels voor het starten en voeren van een arbitrage vastgelegd. Arbitrage kan worden gezien als particuliere rechtspraak. De arbiter(s) van de SGOA leggen hun bindende beslissingen vast in een of meer arbitrale vonnissen. Om u te faciliteren in het aanhangig maken van een arbitrale procedure, treft u hieronder een model voor een inleidend verzoekschrift aan.

Naast de gewone arbitrale procedure voorziet de Stichting Geschillenoplossing Automatisering in de mogelijkheid van een zogeheten arbitraal kort geding. Een arbitraal kort geding is een kort durende procedure die er op gericht is om in betrekkelijk korte tijd een uitspraak te krijgen over een spoedeisende kwestie waarover snel beslist moet worden. U kunt overwegen een voorlopige voorziening in een arbitraal kort geding te vragen, als u de behandeling in een gewone arbitrale procedure niet kunt afwachten. Om u te helpen bij het opstellen van een aanvraag treft u hieronder een eenvoudig model aan.

Downloads

DOWNLOAD

Model aanvraag voor een ICT- Rapid Conflict Resolution Procedure

DOWNLOAD

Model aanvraag voor een ICT-Mediation

DOWNLOAD

Model inleidend verzoekschrift voor arbitrale procedure

DOWNLOAD

Model inleidend verzoekschrift voor arbitraal kort geding