Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
 • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

  LEES VERDER

 • De tweede SGOA Signaal van 2020 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen of de laatste versie lezen?

  AANMELDEN
  LEZEN

 • SGOA start met 'Privacy & Security Kamer'. Nieuwsgierig geworden? Lees hier snel verder!

 • SGOA Academy : 5 november 2020

  Op 5 november 2020 verzorgt de SGOA weer een nieuwe SGOA Academy. De komende sessie staat in het teken van IT-jurisprudentie en schadevergoeding bij AVG-schendingen.

  INSCHRIJVEN

Voorkomen van conflicten en irritaties

Voorkomen van conflicten en irritaties

DOWNLOADEN
Voorkomen van conflicten en irritaties
Overal waar mensen en organisaties samenwerken kunnen soms al snel meningsverschillen, irritaties, persoonlijke fricties, conflicten en zelfs juridische geschillen ontstaan. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor de samenwerking in ICT projecten. 
 
De praktijk laat zien dat projecten niet zelden gepaard gaan met gebrekkige communicatie en meer of minder grote spanningen bij de direct betrokkenen. Conflicten en dreigende conflicten die niet beheersbaar worden gemaakt, kunnen uit de hand lopen en zelfs tot een situatie leiden waarin het belangrijker wordt de ‘tegenstander’ te beschadigen dan het welslagen van het project voorop te stellen. Voorkomen is echter beter dan genezen. 
 
Die gedachte is weliswaar een open deur, maar tot voor kort waren in de ICT wereld nauwelijks voorzieningen voor handen om te voorkomen dat irritaties en conflicten zouden escaleren en tot destructief gedrag zouden leiden. ICT Conflictpreventie via een moderator vult deze behoefte aan voorzieningen in.
 
Bij ICT Conflictpreventie kan een onderscheid gemaakt worden tussen
 • de moderator die partijen helpt bij het opstarten en plannen van een ICT project en de daaropvolgende onderhandelingen  
 • de moderator die partijen (na afronding van de onderhandelingen) terzijde staat bij ontwerp, bouw, test en implementatie
Uiteraard kunnen deze twee gebieden ook in elkaar overlopen. Lees verder over conflictpreventie is dit artikel.