Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
 • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

  LEES VERDER

 • Vandaag is de eerste SGOA Signaal van 2019 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen? of de laatste versie lezen?

  AANMELDEN
  LEZEN

 • 30-jarig jubileum - Feesttarief

  7 november 2019 staat de nieuwe SGOA Academy op de planning. Als u zich nu alvast inschrijft, betaalt u het feesttarief van € 175,- (excl. btw).

  INSCHRIJVEN

 • SGOA start met 'Privacy & Security Kamer'. Nieuwsgierig geworden? Lees hier snel verder!

Tariefstelling van de SGOA

Tariefstelling van de SGOA

DOWNLOADEN
Tariefstelling van de SGOA
De tarieven van de SGOA zijn als volgt opgebouwd: beide partijen die participeren in een zaak, zijn conform het toepasselijke reglement kosten (administratiekosten, honorarium en verschotten) verschuldigd (een enkele uitzondering is van toepassing, zie het arbitragereglement).
 
De administratiekosten zijn afhankelijk van het financiële belang van de zaak. Bij arbitrage betaalt de eiser administratiekosten bij het aanhangig maken van een zaak; deze kosten zijn afhankelijk van de hoogte van het financieel belang. Indien gedaagde in een arbitrage zelf ook een vordering instelt, betaalt deze ook administratiekosten. Ingeval van een mediation betalen beide partijen administratiekosten over het gehele belang. Het honorarium van de juristen en/of IT deskundigen die de zaak behandelen, wordt op uurbasis betaald. De door hen naar verwachting te besteden tijd wordt bij wijze van voorschot in rekening gebracht. De werkelijk bestede tijd wordt doorbelast.
 
De SGOA heeft honderden ICT conflicten geanalyseerd die door een ICT mediation werden geschikt of door een ICT arbitrage werden beslecht. De laatste jaren is de gemiddelde doorlooptijd van een arbitrage teruggelopen tot minder dan tweehonderd dagen. ICT mediations worden gemiddeld in ruim honderd dagen afgewikkeld en ook die procedures verlopen de laatste jaren steeds sneller. In 2013 werd zelfs een gemiddelde looptijd voor mediations van 50 dagen gehaald.
 
De gemiddelde kosten voor een arbitrage bedragen (voor twee partijen samen) ca. € 10.000,- (dus ca. € 5.000,- per partij) exclusief de zelfgemaakte kosten voor rechtsbijstand. ICT mediations kosten (voor twee partijen samen) gemiddeld ca. € 6.000,- (dus ca. € 3.000,- per partij) exclusief de zelfgemaakte kosten voor rechtsbijstand. 
 
Download dit artikel met alle tarieven voor meer informatie.