Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
 • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

  LEES VERDER

 • De eerste SGOA Signaal van 2021 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen of de laatste versie lezen?

  AANMELDEN
  LEZEN

 • SGOA start met 'Privacy & Security Kamer'. Nieuwsgierig geworden? Lees hier snel verder!

Instrumenten om ICT conflicten op te lossen

Instrumenten om ICT conflicten op te lossen

DOWNLOADEN
Instrumenten om ICT conflicten op te lossen
Geschillen tussen ICT-leveranciers onderling en tussen leveranciers en hun klanten zijn anders dan die tussen buren of consument en winkelier. Er is bij ICT-geschillen meestal sprake van een langdurige onderlinge afhankelijkheid tussen partijen. Een rechtszaak komt deze relatie over het algemeen niet ten goede. 
 
Deze whitepaper over ICT Conflictmanagement behandelt daarom een aantal buitengerechtelijke instrumenten die kunnen worden ingezet naarmate het conflict verder is geëscaleerd. Een kenmerk van deze escalatieladder is dat partijen steeds minder controle krijgen over de oplossing van de conflict uitkomst, naarmate zij hoger op die ladder stijgen. Een tweede kenmerk is dat bovendien de kosten die verbonden zijn aan de oplossing progressief toenemen. De volgende instrumenten komen aan bod:
 • Conflictpreventie, waaronder begrepen:
  • Advies bij onderhandelingen
  • Procesbegeleiding bij implementaties e.d.
  • Monitoring bij uitvoering van vaststellingsovereenkomsten
 • Conflictanalyse, waaronder begrepen:
  • Deskundigenonderzoek en –bericht (onderzoekt het probleem)
  • Niet bindend advies (stelt oplossingsmogelijkheden voor)
 • Conflictbemiddeling
  • Mediation
 • Conflictbeslechting, waaronder begrepen
  • Bindend Advies
  • Arbitrage in Kort Geding
  • Arbitrage
Download deze whitepaper van de SGOA voor een uitgebreide toelichting op deze instrumenten en de escalatieladder.