Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
 • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

  LEES VERDER

 • De eerste SGOA Signaal van 2021 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen of de laatste versie lezen?

  AANMELDEN
  LEZEN

 • SGOA start met 'Privacy & Security Kamer'. Nieuwsgierig geworden? Lees hier snel verder!

De voordelen van een mediation procedure

De voordelen van een mediation procedure

DOWNLOADEN
De voordelen van een mediation procedure
In het geval van een ICT-conflict hebben klant en leverancier doorgaans een langdurige en complexe relatie en moeten ze ook in de toekomst vaak nog met elkaar blijven samenwerken. Als partijen hun conflict willen oplossen, zonder de onderlinge relatie onnodig te beschadigen en niet vast te zitten in een juridisch keurslijf, is mediation vaak een betere oplossing dan rechtspraak of arbitrage.
 
Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de onderhandelingen tussen partijen begeleidt teneinde vanuit hun werkelijke belangen tot gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale resultaten te komen.
 
Een paar woorden en zinsneden vallen daarbij al direct op, namelijk dat het gaat om:
 • ‘bemiddeling’: met andere woorden, een mediator doet geen uitspraak ‘van boven af’, zoals een arbiter of een bindend adviseur; 
 • ‘het begeleiden van onderhandelingen’: opvallend omdat bij onderhandelingen de partijen juist met elkaar praten (iets wat bij bovenpartijdige conflictbeslechting niet voorkomt); 
 • ‘gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale resultaten’: in tegenstelling tot de vonnissen van rechters en arbiters, waarbij er meestal winnaars en (of alleen maar) verliezers zijn, bevat de vaststellingsovereenkomst (opgemaakt tussen partijen ter afsluiting van een mediation) vrijwel altijd een win-winoplossing.
Ten opzichte van geschilbeslechting via de rechter of via arbitrage heeft mediation dus nogal wat voordelen. Lees verder in deze whitepaper over mediationprocedures om ICT conflicten op te lossen.