Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
  • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

    LEES VERDER

  • De eerste SGOA Signaal van 2021 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen of de laatste versie lezen?

    AANMELDEN
    LEZEN

  • SGOA start met 'Privacy & Security Kamer'. Nieuwsgierig geworden? Lees hier snel verder!

De 4 typen ICT Deskundigenberichten

De 4 typen ICT Deskundigenberichten

DOWNLOADEN
De 4 typen ICT Deskundigenberichten

Als er sprake is van een geschil over ICT kunnen de betrokken partijen besluiten de hulp van een ICT-deskundige in te roepen. Deze doet in een zogenaamd deskundigenbericht verslag van zijn bevindingen. Er zijn vier soorten deskundigenberichten; van elk wordt een korte kenschets gegeven en wordt aangegeven welke rol ze kunnen spelen bij het oplossen van geschillen.

Gezamenlijk deskundigenbericht
Als partijen van mening verschillen over de kwaliteit van een geleverd systeem of over het (tussen)resultaat van een automatiseringstraject, kunnen zij gezamenlijk een deskundige in de arm nemen om onderzoek te doen en een onpartijdig oordeel te geven.

Partijdeskundigenbericht
Als het nemen van rechtsmaatregelen onontkoombaar lijkt te zijn en de andere partij niet mee wil werken aan mediation of aan het uitvoeren van een gezamenlijk opgedragen deskundigenonderzoek, kan er gekozen worden voor een partijdeskundigenbericht of voor een zogenaamd voorlopig deskundigenbericht.

Voorlopig deskundigenbericht
Een partij die onpartijdig deskundigenonderzoek wil laten doen en die wordt geconfronteerd met een wederpartij die daaraan niet wil meewerken, kan de rechter vragen een voorlopig deskundigenonderzoek te gelasten.

Deskundigenbericht in opdracht van de rechter
“De rechter kan op verzoek van een partij of ambtshalve een bericht of een verhoor van deskundigen bevelen”, zegt artikel 194 lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Dat zal het geval zijn als de rechter een beslissing moet geven waarvoor andere dan juridische vakkennis noodzakelijk is.

Het deskundigenbericht kan de (verdere) escalatie van geschillen helpen voorkomen door een objectief beeld te geven van de feiten en een onpartijdig oordeel te geven over hetgeen partijen verdeeld houdt. Op basis van een deugdelijke inventarisatie van de stand van zaken kunnen partijen een goed geïnformeerde beslissing nemen over hun toekomstige relatie.
 
Lees in deze whitepaper verder over de verschillende typen deskundigenberichten en de rol van de deskundige.