Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
 • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

  LEES VERDER

 • De eerste SGOA Signaal van 2021 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen of de laatste versie lezen?

  AANMELDEN
  LEZEN

 • SGOA start met 'Privacy & Security Kamer'. Nieuwsgierig geworden? Lees hier snel verder!

Kennisdocumenten

Kennisdocumenten

Een uitgebreide selectie van achtergrond artikelen over ADR van SGOA vindt u hier:

 • Tariefstelling van de SGOA De kosten van een ADR procedure bij de SGOA zijn van een aantal factoren afhankelijk. Onder meer het type procedure en het financieel belang van het conflict.Dit artikel geeft naast informatie over tarieven tevens inzicht in de gemiddelde doorlooptijden. 
  De kosten van een ADR procedure bij de SGOA zijn van een aantal factoren afhankelijk. Onder meer het type procedure en het financieel belang van het conflict.Dit artikel geeft naast informatie over tarieven tevens inzicht in de gemiddelde doorlooptijden.
  Lees verder...
 • Hoe de SGOA ICT Conflicten Oplost De Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA) is sinds 1989 het instituut voor de branche waar ICT-leveranciers en ICT gebruikers hun geschillen kunnen oplossen met behulp van verschillende buitengerechtelijke instrumenten zoals arbitrage, bindend advies of mediation. Hoe gaat de SGOA hierbij te werk? 
  De Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA) is sinds 1989 het instituut voor de branche waar ICT-leveranciers en ICT gebruikers hun geschillen kunnen oplossen met behulp van verschillende buitengerechtelijke instrumenten zoals arbitrage, bindend advies of mediation. Hoe gaat de SGOA hierbij te werk?
  Lees verder...
 • Instrumenten om ICT conflicten op te lossen Deze whitepaper over ICT Conflictmanagement behandelt een aantal instrumenten die kunnen worden ingezet naarmate het conflict verder is geëscaleerd. Een kenmerk van deze escalatieladder is dat partijen steeds minder controle krijgen over de oplossing van de conflict uitkomst, naarmate zij hoger op die ladder stijgen. 
  Deze whitepaper over ICT Conflictmanagement behandelt een aantal instrumenten die kunnen worden ingezet naarmate het conflict verder is geëscaleerd. Een kenmerk van deze escalatieladder is dat partijen steeds minder controle krijgen over de oplossing van de conflict uitkomst, naarmate zij hoger op die ladder stijgen.
  Lees verder...
 • ICT-conflicten verstandig oplossen ICT is over de hele wereld een van de grootste ontwikkelingen naar economische en maatschappelijke vooruitgang, maar het heeft ook een keerzijde. Terwijl een (ICT-) organisatie alle juiste keuzes maakt, kunnen er nog steeds ICT-conflicten ontstaan. Wat zijn de mogelijke ICT-conflicten en wat zijn de mogelijke oplossingen? In deze whitepaper staan zowel de ICT-conflicten als de daarbij behorende oplossingen centraal. Lees verder of download meteen de uitgebreide whitepaper. 
  ICT is over de hele wereld een van de grootste ontwikkelingen naar economische en maatschappelijke vooruitgang, maar het heeft ook een keerzijde. Terwijl een (ICT-) organisatie alle juiste keuzes maakt, kunnen er nog steeds ICT-conflicten ontstaan. Wat zijn de mogelijke ICT-conflicten en wat zijn de mogelijke oplossingen? In deze whitepaper staan zowel de ICT-conflicten als de daarbij behorende oplossingen centraal. Lees verder of download meteen de uitgebreide whitepaper.
  Lees verder...
 • Methoden voor ICT Conflictoplossing Gespecialiseerde ICT advocaten hebben de keuze uit verschillende mogelijkheden. Naast de rechter kan gebruik worden gemaakt van mogelijkheden die gevat kunnen worden onder de noemer Alternative Dispute Resolution (ADR), of in het Nederlands: Anders Dan de Rechter. Hieronder vallen onder meer Mediation, Arbitrage en Bindend Advies. Maar wanneer is welke vorm van ADR het meest passend? 
  Gespecialiseerde ICT advocaten hebben de keuze uit verschillende mogelijkheden. Naast de rechter kan gebruik worden gemaakt van mogelijkheden die gevat kunnen worden onder de noemer Alternative Dispute Resolution (ADR), of in het Nederlands: Anders Dan de Rechter. Hieronder vallen onder meer Mediation, Arbitrage en Bindend Advies. Maar wanneer is welke vorm van ADR het meest passend?
  Lees verder...
 • Voorkomen van conflicten en irritaties De praktijk laat zien dat projecten niet zelden gepaard gaan met gebrekkige communicatie en meer of minder grote spanningen bij de direct betrokkenen. Conflicten en dreigende conflicten die niet beheersbaar worden gemaakt, kunnen uit de hand lopen en zelfs tot een situatie leiden waarin het belangrijker wordt de ‘tegenstander’ te beschadigen dan het welslagen van het project voorop te stellen. Voorkomen is echter beter dan genezen.  
  De praktijk laat zien dat projecten niet zelden gepaard gaan met gebrekkige communicatie en meer of minder grote spanningen bij de direct betrokkenen. Conflicten en dreigende conflicten die niet beheersbaar worden gemaakt, kunnen uit de hand lopen en zelfs tot een situatie leiden waarin het belangrijker wordt de ‘tegenstander’ te beschadigen dan het welslagen van het project voorop te stellen. Voorkomen is echter beter dan genezen.
  Lees verder...
 • Voordelen, vormen en kosten van een arbitrage Arbitrage is een wettelijke erkende en gewaarborgde vorm van rechtspraak waarbij particuliere scheidslieden (arbiters) tot een vonnis komen volgens een formele rechtsgang met alle stukken die daarbij horen. Een arbitraal vonnis heeft dan ook dezelfde rechtskracht als een ‘gewoon’ vonnis. Het grote voordeel van arbitrages ten opzichte van overheidsrechtspraak is dat arbiters gespecialiseerd zijn. 
  Arbitrage is een wettelijke erkende en gewaarborgde vorm van rechtspraak waarbij particuliere scheidslieden (arbiters) tot een vonnis komen volgens een formele rechtsgang met alle stukken die daarbij horen. Een arbitraal vonnis heeft dan ook dezelfde rechtskracht als een ‘gewoon’ vonnis. Het grote voordeel van arbitrages ten opzichte van overheidsrechtspraak is dat arbiters gespecialiseerd zijn.
  Lees verder...
 • De voordelen van een mediation procedure Als partijen hun conflict willen oplossen, zonder de onderlinge relatie onnodig te beschadigen en niet vast te zitten in een juridisch keurslijf, is mediation vaak een betere oplossing dan rechtspraak of arbitrage. Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de onderhandelingen tussen partijen begeleidt teneinde vanuit hun werkelijke belangen tot gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale resultaten te komen.  
  Als partijen hun conflict willen oplossen, zonder de onderlinge relatie onnodig te beschadigen en niet vast te zitten in een juridisch keurslijf, is mediation vaak een betere oplossing dan rechtspraak of arbitrage. Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de onderhandelingen tussen partijen begeleidt teneinde vanuit hun werkelijke belangen tot gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale resultaten te komen.
  Lees verder...
 • De 4 typen ICT Deskundigenberichten Als er sprake is van een geschil over ICT kunnen de betrokken partijen besluiten de hulp van een ICT-deskundige in te roepen. Deze doet in een zogenaamd deskundigenbericht verslag van zijn bevindingen. Er zijn vier soorten deskundigenberichten; van elk wordt een korte kenschets gegeven en wordt aangegeven welke rol ze kunnen spelen bij het oplossen van geschillen. 
  Als er sprake is van een geschil over ICT kunnen de betrokken partijen besluiten de hulp van een ICT-deskundige in te roepen. Deze doet in een zogenaamd deskundigenbericht verslag van zijn bevindingen. Er zijn vier soorten deskundigenberichten; van elk wordt een korte kenschets gegeven en wordt aangegeven welke rol ze kunnen spelen bij het oplossen van geschillen.
  Lees verder...
 • Uit de praktijk van de SGOA Een veel gebruikt instrument is de arbitrage, een proces dat onderworpen is aan nauwkeurige wettelijke voorschriften en aan het Arbritrage reglement van de stichting. De arbitrageprocedure leidt tot een vonnis, dat zich laat vergelijken met een rechterlijk vonnis, zeker daar waar het gaat over het executoriale afdwingbaarheid. In dit document vindt u een voorbeeld van een dergelijk arbitraal vonnis. 
  Een veel gebruikt instrument is de arbitrage, een proces dat onderworpen is aan nauwkeurige wettelijke voorschriften en aan het Arbritrage reglement van de stichting. De arbitrageprocedure leidt tot een vonnis, dat zich laat vergelijken met een rechterlijk vonnis, zeker daar waar het gaat over het executoriale afdwingbaarheid. In dit document vindt u een voorbeeld van een dergelijk arbitraal vonnis.
  Lees verder...