Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
 • SGOA is the leading, independent non-profit centre for IT Conflict Management and is specialized in conflict prevention, mediation and arbitration in the field of IT.

 • SGOA is the leading, independent non-profit centre for IT Conflict Management and is specialized in conflict prevention, mediation and arbitration in the field of IT.

 • SGOA is the leading, independent non-profit centre for IT Conflict Management and is specialized in conflict prevention, mediation and arbitration in the field of IT.

 • SGOA has a specialist Privacy & Security Department due to the introduction of the General Data Protection Regulation (GDPR) and the increasing importance of ICT security. More information? READ MORE

 • SGOA is the leading, independent non-profit centre for IT Conflict Management and is specialized in conflict prevention, mediation and arbitration in the field of IT.

Legal arbitrators

Legal arbitrators

At the heart of SGOA are the independent lawyers and experts on SGOA’s list, all individuals who excel in their field of expertise. Here you can find an overview of all our jurist arbitrators.
 • Th.P. ten Brink mr.  Lawyer / partner     NautaDutilh (1991-1995) Ploum | Rotterdam Law Firm (mede-oprichter in 1995)    Ploum | Rotterdam Law Firm  Dutch Voorzitter Commissie van Beroep Stichting Garantiefonds Reisgelden / Calamiteitenfonds / Voucherfonds Redactiesecretaris Tijdschrift voor Arbitrage Secretaris / griffier NOFOTA Secretaris / griffier Het Comité van Graanhandelaren            Voorzitter Raad van Commissarissen HuisartsenPost Midden-Nederland (2011-2019)     Automatiseringsgeschillen in brede zin Automatiseringscontracten in brede zin E-commerce Arbitrage Privacy Privacy in arbitrage, mr. Th.P. ten Brink, TvA 2020/55 ICT-geschillen en arbitrage, Th.P. ten Brink, gepubliceerd in: C.J.M. Klaassen, G.J. Meijer & C.L. Schleijpen (red.), Going Dutch: ADR in Nederland, in het bijzonder bij het NAI, Onderneming & recht nr. 113, Deventer: Wolters Kluwer 2019 Het Nederlandse bankbeslag: hoe kunnen de knelpunten worden opgelost?, Th.P. ten Brink, M.H. Gardien en S.E. Poutsma, gepubliceerd in: S.J.W. van der Putten en M.R. van Zanten (red.), Compendium Beslag- en executierecht , Den Haag: Sdu Uitgevers 2018 Gezag van gewijsde van arbitrale vonnissen, Th.P. ten Brink, TvA2016/67 Het gebruik van arbitrage en bindend advies in de verzekeringspraktijk vanuit het perspectief van partijen, N. Vloemans en Th.P. ten Brink, gepubliceerd in: C.J.M. Klaassen, N. van Tiggelen-van der Velde, P.E. Ernste & A.Ch.H. Franken (red.), Verzekering en ADR, Onderneming & recht nr. 83, Deventer: Wolters Kluwer 2014 
  Employer:Ploum | Rotterdam Law Firm
  Current job(s):
  • Lawyer / partner
  Previous job(s):
  • NautaDutilh (1991-1995)
  • Ploum | Rotterdam Law Firm (mede-oprichter in 1995)
  RESUME
 • B.A.M. Cordemeyer  LL.M. IT Lawyer     Lawyer at Nauta Van Haersolte (now Nauta Dutilh) ABNAMRO Bank    Cordemeyer & Slager Advocaten Dutch                          Wegwijzer automatisering en recht Werken met Source Code Escrow Doing business in the Netherlands   
  Employer:Cordemeyer & Slager Advocaten
  Current job(s):
  • IT Lawyer
  Previous job(s):
  • Lawyer at Nauta Van Haersolte (now Nauta Dutilh)
  • ABNAMRO Bank
  RESUME
 • H. Franken Professor LL.M., Ph.D. Professor of ICT law  Member of the Upper House of the States General     Professor of Jurisprudence at Erasmus University Rotterdam and Leiden University Member of the Council of State  Judge in the courts at Rotterdam   Leiden University Dutch Chairman of various disciplinary committees  Member of the supervisory board of an insurance company   Member of the supervisory board of various social organizations              Crown-appointed member of the Social and Economic Council (SER) (1992-2004)  Chairman of the commission on fundamental rights in the digital era (2000) Chairman of the commission on computer criminality (1987)  Chairman of the investigative commission on information technology and the law (1994-2002)        InLeiden tot de rechtswetenschap (1982-2003) 10 editions  Onafhankelijk en verantwoordelijk (1997)  Nemo Plus (2001)  Recht en Computer (5 editions since 1992, 6th edition in preparation)  More than 350 articles about the theory of law, and ICT and the law  
  Employer:Leiden University
  Current job(s):
  • Professor of ICT law
  • Member of the Upper House of the States General
  Previous job(s):
  • Professor of Jurisprudence at Erasmus University Rotterdam and Leiden University
  • Member of the Council of State
  • Judge in the courts at Rotterdam
  Currently not available as an arbitrator
  RESUME
 • S.J.H. Gijrath Professor  LL.M., Ph.D. Lawyer Partner Professor telecommunications law   Head of IT and IE practice, Stibbe Amsterdam (2010-2012) Partner, chairman, IT and telecommunications law practice group, Baker & McKenzie (B&M) Amsterdam (and IE practice 2001-2006) Chairman of European IT Steering Committee, B&M   C-Legal B.V. en Universiteit Leiden Dutch Senior lecturer, Centre for Transnational Legal Studies (Computer Law Institute), VU University Amsterdam Lecturer, Kluwer Opleidingen, Doing business and IE/ICT law Co-editor, Concise European IT Law & Concise European Telecommunications Law Member of the Scientific and Policy Committee, European Privacy Association Member of various professional associations           Member of the board of the Netherlands Association for Information Technology and Law (NVvIR)     system development and projects: ERP, Agile, customization, interfaces Outsourcing: Cloud, licenses, issue source code, SLA-, vendor management Telecom: infrastructure , networks, software, purchase  information security (security, IT-audit, data integrity, ISO 27000 E-commerce (information obligations, right of withdrawal) "Telecommunicatierecht in het digitale tijdperk 3.0: over interoperabiliteit, innovatie, internationalisering & een imploderende soufflé ', Leiden 2014 "Juridische benadering DNB Cloud Richtlijnen", IIR 2013 "Toepassing van het contractenrecht in de telecommunicatiesector", WPNR 6998/1092, 2013 Noot bij CBb, 22 juni 2012, Mediaforum 2013/2, 64 Diverse other publications 
  Employer:C-Legal B.V. en Universiteit Leiden
  Current job(s):
  • Lawyer
  • Partner
  • Professor telecommunications law
  Previous job(s):
  • Head of IT and IE practice, Stibbe Amsterdam (2010-2012)
  • Partner, chairman, IT and telecommunications law practice group, Baker & McKenzie (B&M) Amsterdam (and IE practice 2001-2006)
  • Chairman of European IT Steering Committee, B&M
  RESUME
 • T.J. de Graaf  prof. mr.  Professor Technology and Private law      Associate professor civil law Lawyer NautaDutilh N.V.    Leiden University Dutch Assistent professor eLaw@Leiden, University Leiden  Deputy judge Court The Hague Editor Computerrecht Editor Maandblad voor Vermogensrecht (MvV) Regular contributor Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR) Teacher VIRA/Grotius Academy Computer Law Teacher Grotius Academie national and international contracts  Occasional teacher various law firms, businesses,training institutions, courts, universities and associations                  See https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/tycho-de-graaf/publicaties#tab-4     
  Employer:Leiden University
  Current job(s):
  • Professor Technology and Private law
  Previous job(s):
  • Associate professor civil law
  • Lawyer NautaDutilh N.V.
  RESUME
 • P.B. Hugenholtz prof. dr.  Professor Emeritus     Director Institute for Information Law (IViR) University of Amsterdam Advocate (attorney) and Partner Stibbe Amsterdam Legal Advisor Ministry of Culture, Dept. of Radio, Television and Press   Institute for Information Law (IViR) University of Amsterdam Dutch Adjunct Judge, Court of Appeal The Hague Professor University of Bergen, Faculty of Law Legal consultant (IP law, information law) Chairman Permanent Plagiarism Commission, Bumastemra General Editor Information LAw Series (Kluwer Law International)           Co-founder and member European Copyright Society Founder Dutch Association for Media and Communications Law (VMC) Vice-chairman Dutch Copyright Society (VVA)   copyright & information technology (computer software, databases, AI) IP law Information law Internet regulation Media law Auteursrecht en Information Retrieval. Verveelvoudiging en openbaarmaking in het computertijdperk, Post Scriotum reeks, Kluwer e.a. 1982, 62 pp. [with J.H. Spoor] Auteursrecht op software, Amsterdam: Otto Cramwinckel Uitgever 1987, 79 pp. [with A.W. Hins] The Law of International Telecommunications in the Netherlands. Baden Baden: Nomos Verl. 1988, 231 pp.  Auteursrecht op informatie. Bescherming van feitelijke gegevens en gegevensverzamelingen in Nederland, de Verenigde Staten en West-Duitsland (dissertatie Amsterdam UvA), Deventer: Kluwer 1989, 198 pp. Extensive list of publications available at https://www.ivir.nl/employee/hugenholtz/ 
  Employer:Institute for Information Law (IViR) University of Amsterdam
  Current job(s):
  • Professor Emeritus
  Previous job(s):
  • Director Institute for Information Law (IViR) University of Amsterdam
  • Advocate (attorney) and Partner Stibbe Amsterdam
  • Legal Advisor Ministry of Culture, Dept. of Radio, Television and Press
  RESUME
 • J.I. Krikke  M.Sc. Lawyer Head of TMT / IP    Lawyer De Brauw Blackstone Westbroek Research fellow Institute for Information Law, University of Amsterdam    Stibbe Dutch Lecturer Grotius Academy, post-academic course information law Lecturer and speaker at various trainings and seminars on ICT              Numerous publications on legal aspects of ICT and on intellectual property (copyright and database rights)     Numerous publications on ICT and intellectual Property          
  Employer:Stibbe
  Current job(s):
  • Lawyer
  • Head of TMT / IP
  Previous job(s):
  • Lawyer De Brauw Blackstone Westbroek
  • Research fellow Institute for Information Law, University of Amsterdam
  RESUME
 • R.G. Leether  LL.M. Independent Legal counsel specialised in IT law and tendering issues  Member of the interdepartmental working group on new ICT model contracts for central government  Legal counsel Expatise Academy   Untill august 2014 Legal counsel on business operations for the senior civil service at the Ministry of Justice Chairman of the interdepartmental working group on new ICT model contracts for central government  Member presisium Commissie bedrijfsjuridisch Advies Rijksoverheid Responsible for the complaints desk at the Ministry of Justice/ICT Office  Various legal jobs within government and non government Self-employed Dutch Deputy judge for the court of appeal in The Hague Arbitrator at SGOA Arbitrator at NAI Board member of various foundations and associations                      Various publications, including in Nederlands Juristenblad, Tijdschrift contracteren, Automatiseringsgids and Digitaal Bestuur, on IT law, tendering issues and general business operation subjects     
  Employer:Self-employed
  Current job(s):
  • Independent Legal counsel specialised in IT law and tendering issues
  • Member of the interdepartmental working group on new ICT model contracts for central government
  • Legal counsel Expatise Academy
  Previous job(s):
  • Untill august 2014 Legal counsel on business operations for the senior civil service at the Ministry of Justice
  • Chairman of the interdepartmental working group on new ICT model contracts for central government
  • Member presisium Commissie bedrijfsjuridisch Advies Rijksoverheid
  • Responsible for the complaints desk at the Ministry of Justice/ICT Office
  • Various legal jobs within government and non government
  RESUME
 • J.J. Linnemann mr.  CEO     Programmer, Pink Elephant Micro Engineering      Kennedy Van der Laan Dutch Board member SGOA Member of the editorial board of ITenRecht.nl  Member of ICC Commission on the Digital Economy             Commissaris van InterEstate B.V. Chairman of the Commissie Diversiteit van de Nederlandse Orde van Advocaten and chief editor of SGOA Signaal Board member of the Stichting Vrienden van het Ingeborg Douwes Centrum  Officer of the Technology Law Committee of the International Bar Association and member of the Smart Contract Workgroup of the dutch Blockchain Coalition. Associate professor, Grotius Academie, ICT law programme and chairman of the Vereniging Informaticarecht Advocaten Development, integration and implementation of systems (onder meer agile) Blockchain Elektronic signatures Outsourcing Information security Various publications in the field of ICT law in academic journals and books, and journals and books for a broad readership Wetenschappelijk onder meer: Inleiding: "Blockchain ontketend", Computerrecht 2017/250 (met Erik Valgaeren); Juridische aspecten van (toepassingen van) blockchain, Computerrecht 2016/218 Uitvoering van de verordening elektronische identificatie en vertrouwensdiensten: elektronische identificatie, Tijdschrift voor internetrecht Nr. 4 oktober 2016, p. 134 en Nr. 5/6 december 2015, p. 176 Contracteren over agile softwareontwikkeling, Computerrecht 2013/82 (met Christoph Jeloschek)  
  Employer:Kennedy Van der Laan
  Current job(s):
  • CEO
  Previous job(s):
  • Programmer, Pink Elephant Micro Engineering
  RESUME
 • A.P. Meijboom  LL.M. Lawyer Partner    Scientific researcher, Computer Law Institute, VU University Amsterdam (1985-1992)  Lawyer at Loeff Claeys Verbeke in Amsterdam     Kennedy Van der Laan N.V. Dutch Member of editorial board, Computerrecht  On academic staff (lecturer and researcher), Computer Law Institute, VU University Amsterdam (1985-1992)  Adjudicator for the World Intellectual Property Organization (WIPO) concerning gTLD and .nl domain name cases  Adjudicator for the Czech Court of Arbitration concerning .eu domain name cases  Member of supervisory board of Droog Design            Associate professor in ICT law, Grotius Academie Member of the board of the Netherlands Association of Computer Lawyers (VIRA)  Arbitrator for the World Intellectual Property Organization (WIPO) concerning .nl domain name cases   Intellectuele eigendom Licenties IT contracts Distribution       
  Employer:Kennedy Van der Laan N.V.
  Current job(s):
  • Lawyer
  • Partner
  Previous job(s):
  • Scientific researcher, Computer Law Institute, VU University Amsterdam (1985-1992)
  • Lawyer at Loeff Claeys Verbeke in Amsterdam
  RESUME
 • Ernst-Jan van de Pas   Attorney at law – Partner, head of Intellectual Property, IT and           Dirkzwager lawyers & civil law notaries N.V. Dutch Member of specialists association VIRA (Association of Company Lawyers) Member of NVvI (Association of Information Technology) Member of Vereniging voor Privacyrecht (Association of Privacy Law) Chearman of the Practise Group IP, IT and Data Protection of TELFA                 Projectgeschillen en systeemontwikkeling: Implementatie, Agile, ZIS/EPD, ERP, CRM systemen IT/Tech: software, outsourcing, hardware, implementatie- en projectmanagement, licentiecontracten, exploitatieovereenkomsten, Algemene voorwaarden Privacyrecht: verwerkersovereenkomst, SaaS, Cloud, Big Data, Internet of Things E-Health/Healthtech: R&D overeenkomsten, Management Equipment Services, Technology Partnerships, Joint Development Agreements E-commerce (information obligations, right of withdrawal) For a detailed and current list of publications please revert to http://www.dirkzwager.nl/mensen/pase/     
  Employer:Dirkzwager lawyers & civil law notaries N.V.
  Current job(s):
  • Attorney at law – Partner, head of Intellectual Property, IT and
  RESUME
 • P.G. van der Putt  LL.M. Lawyer Partner    Lawyer at Lovells LLP, formerly Ekelmans Den Hollander      Vondst Advocaten N.V. Dutch Local representative, ITechLaw Chairman of the editorial board of ITenRecht.nl              Chairman and board member of the Netherlands Association of Computer Lawyers (VIRA) Chairman and board member of Platform Outsourcing Nederland    Outsourcing Security Enforceability contracts Big data Cloud Bijzondere zorgplichten van IT-leveranciers, Computerrecht 2018-160 (samen met T. van de Bunt) De afdwingbaarheid van contracten bij falende IT-projecten, Computerrecht 2016/44 Outsourcing onder Architectuur, Van haren Publishing 2012 (hoofdstuk juridische aspecten) De gevolgen van niet-nakoming bij IT-projecten, Computerrecht 2/2011 Diverse other publications 
  Employer:Vondst Advocaten N.V.
  Current job(s):
  • Lawyer
  • Partner
  Previous job(s):
  • Lawyer at Lovells LLP, formerly Ekelmans Den Hollander
  RESUME
 • W.F.R. Rinzema  LL.M. Lawyer IT law Counselor at Amsterdam court of appeal Arbitrator for several national and international institutes  MfN geregistreerd Mediator  Partner and member of the board of Stibbe Chairman of the Netherlands Association of Computer Lawyers (VIRA)    Ventoux Advocaten, IP/IT Communications practice group Dutch Deputy justice at Amsterdam court of appeal Arbitrator for SGOA Arbitrator, Netherlands Arbitration Institute (NAI) Arbitrator for WIPO en ICC Lid van de Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) Vicevoorzitter klachtencommissie cliënten en naasten Lister          Deputy justice at Arnhem-Leeuwarden court of appeal Deputy judge for the court in Utrecht Expert ''Commissie van Aanbestedingsexperts''    Problemen bij IT projecten Aanbestedingskwesties, overheid Problemen bij samenwerkingsvormen Kennis van ICT in de financiële sector (banken en verzekeraars) Kennis van ICT in de gezondheidszorg Annotatie bij vonnis Rechtbank Amsterdam 18 december 2019 'Smart v. Allsafe''- Computerrecht 3/2020 Annotatie bij Hoge Raad 11 oktober 2019 'Fraanje v. Alukon'- Computerrecht 3/2020 Hoe kan de kwaliteit van ICT systemen juridisch meetbaar worden gemaakt? - Computerrecht 2014/150 Strategies for Resolutions in IT Quality Disputes - iTech 2013 Diverse other publications 
  Employer:Ventoux Advocaten, IP/IT Communications practice group
  Current job(s):
  • Lawyer IT law
  • Counselor at Amsterdam court of appeal
  • Arbitrator for several national and international institutes
  • MfN geregistreerd Mediator
  Previous job(s):
  • Partner and member of the board of Stibbe
  • Chairman of the Netherlands Association of Computer Lawyers (VIRA)
  RESUME
 • P.C. van Schelven  LL.M. Legal Counsel     Legal Counsel/Managing director a.i. Nederland ICT (and predecessors ICT-Office and FENIT) Lawyer CMS Derks Star Busmann Legal Counsel Capgemini Legal Counsel Volmac Nederland Legal researcher Erasmus University Rotterdam Self-employed BIJ PETER – Wet & Recht Dutch Director Agritect Advies Senior lecturer Outvie-education Certified Data Protection Officer (CDPO) Of Counsel Cordemeijer & Slager  Member of the Board of Stichting Geschillenoplossing Automatisering Lecturer/examiner Informatica law at Grotius Academy  Data protection officer for Open Line          Member of the Board of Stichting ICT Milieu Member of the Board of Stichting Grijsgoed (WEB) Member of the Board Stichting FENIT Escrow Member of the Board Stichting Juristen Nederland ICT Member of the non-executive Supervisory board of Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN)  Adviseur    Softwarerecht – Kluwer (2e druk 2010, with H. Struik and W.A.J. Hoorneman) Van geschil tot oplossing – Kluwer (2009, editor/co-author) De implementatie van de Europese mediationrichtlijn in het Nederlandse recht - Boom-Lemma Uitgevers (2013, with E.J.M. van Beukering-Rosmuller) Bescherming van software en chips vanuit juridisch perspectief - Vermande Uitgeverij, 1986 Several articles, columns, annotations and comments in books and magazines 
  Employer:Self-employed BIJ PETER – Wet & Recht
  Current job(s):
  • Legal Counsel
  Previous job(s):
  • Legal Counsel/Managing director a.i. Nederland ICT (and predecessors ICT-Office and FENIT)
  • Lawyer CMS Derks Star Busmann
  • Legal Counsel Capgemini
  • Legal Counsel Volmac Nederland
  • Legal researcher Erasmus University Rotterdam
  RESUME
 • W. Seinen  LL.M. Attorney at Law, Partner IP IT & Commercial     Attorney, CMS Derks Star Busmann  Attorney, Van Doorne Attorney, Cordemeyer & Slager advocaten    Baker & McKenzie Amsterdam Dutch editor electronic edition ICT-Modelcontracten (Delex) editor ItenRecht.nl lecturer various IT & data protection (specialization) courses, IIR                       Slimme producten en afschrikwekkende boetes, Product Magazine, June 2014 Het recht om OntGoogeld te worden, ITenRecht.nl, May 2014 Internetrecht voor de civiele praktijk, JurisDidact (PO Advocatuur elearning), May 2014 Sport 2.0 en het privacyrecht, Tijdschrift voor Sport en Recht (Kluwer), April 2013 "Het recht loopt altijd achter de techniek aan" (Interview), Mr. magazine (Kluwer), October 2013 
  Employer:Baker & McKenzie Amsterdam
  Current job(s):
  • Attorney at Law, Partner IP IT & Commercial
  Previous job(s):
  • Attorney, CMS Derks Star Busmann
  • Attorney, Van Doorne
  • Attorney, Cordemeyer & Slager advocaten
  RESUME
 • J. Slager  LL.M. Lawyer     Company lawyer for Union Oil, Hewlett Packard and Bull      Cordemeyer & Slager Advocaten Dutch Member of supervisory board of SIDN                 Chairman of SGOA (from 2010 to March 2020)          Wegwijzer automatisering en recht  Werken met Source Code Escrow Het arbitraal kort geding (in serie recht en praktijk, nr 169 Van Geschil tot Oplossing) Various articles in professional journals   
  Employer:Cordemeyer & Slager Advocaten
  Current job(s):
  • Lawyer
  Previous job(s):
  • Company lawyer for Union Oil, Hewlett Packard and Bull
  RESUME
 • H. Struik  LL.M. Lawyer Of Counsel         CMS Derks Star Busmann Dutch Deputy justice at the court of appeal in Den Bosch  Deputy justice at the court of appeal in Amsterdam Arbitrator for SGOA  Chearman of the Stichting Breadline Africa            Founder/chairman of the Netherlands Association of Computer Lawyers (VIRA) Lecturer, postgraduate ICT programme, Grotius Academie  Member of the legal commission of the National Millennium Platform  Member of the board of the Skillcity foundation   IT contracts and conflicts software development and licensing Outsourcing Privacy  "Softwarerecht"(handboek over bescherming en gebruik van software), Struik/Van Schelven/Hoorneman, Kluwer 2010; "Auteursrecht en cloud-gebruik" in: Tijdschrift voor Internetrecht 2017, nr. 4; "AVG: What's old?"in: P&I - Privacy & Informatie 2017/158; "Past de UsedSoft-constructie ook in de Auteursrechtrichtlijn?" in: AMI 2014, p. 47; "Hof negeert ten onrechte gebruiksvoorwaarden website"- www.itenrecht.nl, IT 746 (2012) and several other publications  
  Employer:CMS Derks Star Busmann
  Current job(s):
  • Lawyer
  • Of Counsel
  RESUME
 • J.A. Tempelman  LL.M. Attorney in the global Technology Media and Telecoms (TMT) group      Attorney ICT at Van Diepen van der Kroef Legal manager at Telfort Litigation attorney (in-house) at KPN Attorney ICT at Baker & McKenzie  Clifford Chance LLP Dutch Lecturer in ICT & Telecommunications Law, Leiden University                    Experienced international IT and Telecoms lawyer, specialized in technology related commercial contracting and litigation, including: • Outsourcing, systems integration, software licensing, development and maintenance, cloud services • Network roll-out, (international) roaming and interconnection, tower and site sharing, MVNE/MVNO agreements, managed services • Data protection and cyber security      Introduction to Telecommunications Law (Inleiding Telecommunicatierecht), Monografieën Recht- en Informatietechnologie part 9, S.J.H. Gijrath and P.C. Knol (eds), Sdu 2014. Text and Commentary Telecommunications and Privacy Law (Tekst & Commentaar Telecommunicatie- en privacyrecht), chapters 6 and 11a, PC. Knol and G.J. Zwenne (eds), fourth edition, Kluwer 2014. Commentary to European Court judgment 12 Nov. 2009 (TeliaSonera Finland Oyj), Computerrecht 2010/3, p. 144-157. New Rules for Spam and Telemarketing (Nieuwe regels met betrekking tot spam en telemarketing), Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2009-5, p. 175-184. Interoperability of services and confidentiality of Information (Interoperabiliteit van diensten en vertrouwelijkheid van informatie), chapter 6 in: Tekst & Commentaar Telecommunicatierecht, P.C. Knol et al (red.), 3rd edition, Kluwer 2009. 
  Employer:Clifford Chance LLP
  Current job(s):
  • Attorney in the global Technology Media and Telecoms (TMT) group
  Previous job(s):
  • Attorney ICT at Van Diepen van der Kroef
  • Legal manager at Telfort
  • Litigation attorney (in-house) at KPN
  • Attorney ICT at Baker & McKenzie
  RESUME
 • Eva N.M.  Visser mr.  IT/Privacy Lawyer Partner    Lawyer Stibbe IT/Privacy     Project Moore Advocaten Dutch Lecturer Grotius Academy, post-academic course privacy law Member of various (specialists) associations: - VIRA (Association of Computer Lawyers) - VPR-A (Dutch Association for Privacy Lawyers) - NVvIR (Dutch Association for Information Technology & Law) - VPR (Dutch Privacy Law Association)          co-founder of the Dutch Privacy Law Association (VPR) board member VIRA board member NVvIR Teacher at the MBA Big Data Business Analytics at the University of Amsterdam Lecturer and speaker at various trainings and seminars on IT and privacy IT-projects: development (waterfall, agile/scrum), implementation, ERP, bespoke, IP rights IT contracts: ARBIT/GIBIT, NLdigital, general terms and conditions Outsourcing: cloud, licenses, source code release, SLA, exit IT/Tech: software, hardware, implementation- and project management, license contracts, exploitation agreements, blockchain/smart contracts, IoT Privcacy: GDPR, processor agreements, SaaS, Cloud, Big Data, compliance, security, DPIA, accountability, transfer of personal data Various publications on IT and privacy     
  Employer:Project Moore Advocaten
  Current job(s):
  • IT/Privacy Lawyer
  • Partner
  Previous job(s):
  • Lawyer Stibbe IT/Privacy
  RESUME