Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
 • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

  LEES VERDER

 • De eerste SGOA Signaal van 2021 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen of de laatste versie lezen?

  AANMELDEN
  LEZEN

 • SGOA start met 'Privacy & Security Kamer'. Nieuwsgierig geworden? Lees hier snel verder!

F.C. van der Jagt-Vink mr.

mr. F.C. van der Jagt-Vink 

Personalia

Volledige naam:Friederike Caroline van der Jagt-Vink
Titel(s):mr.
Nationaliteit:Nederlandse

Functie(s)

Werkgever/werkkring:Hunter Legal
Huidige functie(s):
 • Advocaat
Vorige functie(s):
 • Senior Legal Counsel Privacy Avast Software
 • Advocaat Stibbe
 • Advocaat Van Doorne
Nevenfunctie(s):
 • Hoofddocent Grotius Academie specialisatieopleiding Privacy
 • Redactielid SDU Jurisprudentie Bescherming Persoonsgegevens
 • Commissielid Commissie Persoonsgegevens Amsterdam
 • Fellow bij het Onderzoekscentrum Onderneming en Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen
 • Docent diverse privacycursussen
Vorige nevenfunctie(s):
 • Commissielid Geschillencommissie Webshop Keurmerk

Expertise gebieden

 • Privacy (Privacyverordening, beveiliging, PIA, privacy by design, compliance)
 • E-commerce (informatieverplichtingen, herroepingsrecht)
 • Cybersecurity (notification duties)
 • IoT (privacy, data transfers, datauitwisseling, beveiliging)

Publicaties

 • "Schadevergoeding onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming", Maandblad voor Vermogensrecht 2019, nr. 7/8, p. 286-292
 • “Maakt grenzeloos machteloos?”, in: “Grensoverschrijdend bestuursrecht”, Boom Juridisch 2017, p. 99 e.v.
 • Wanneer het lekt bij de buurman: het contractueel afdichten van meldingsplichtige datalekken, Contracteren, afl. 3/2016
 • "Het recht op bescherming van persoonsgegevens", in: "Grondrechten. De nationale, Europese en internationale dimensie", Ars Aequi Libri 2013 - onder redactie van prof. mr. J.H. Gerards, p. 163-183.

Talen

Nederlands:Moedertaal
Engels:Vloeiend