Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
 • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

  LEES VERDER

 • Vandaag is de eerste SGOA Signaal van 2019 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen? of de laatste versie lezen?

  AANMELDEN
  LEZEN

 • 30-jarig jubileum - Feesttarief

  7 november 2019 staat de nieuwe SGOA Academy op de planning. Als u zich nu alvast inschrijft, betaalt u het feesttarief van € 175,- (excl. btw).

  INSCHRIJVEN

 • SGOA start met 'Privacy & Security Kamer'. Nieuwsgierig geworden? Lees hier snel verder!

Mediators

Mediators

Het hart van de SGOA wordt gevormd door onafhankelijke juristen en ICT deskundigen die bij de SGOA op de lijst staan; allen personen die excelleren in hun vakgebied. Hier vindt u een overzicht van al onze Mediators.
 • C. Barbiers drs.  RE RA Interim manager, gespecialiseerd in recovery en/of beëndiging van problematische IT-projecten Register mediator in zakelijke conflicten (MfN) Geregistreerd gerechtelijk deskundige in IT en Accountancy (LRGD) Register IT (EDP) Auditor, RE (NBA) Register Accountant, RA (NOREA) Programmamanager en -directeur Interim Directeur Operations & ICT Directeur Herstructurering BPO-organisatie Manager Quality Assurance & Risk Manager Corporate (business) controller, IT auditor en Accountant Zelfstandig gevestigd Nederlandse SGOA: Gerechtelijk deskundige (lid LRGD) en mediator (lid NMI) Trainer/docent: Internal Audit, IT governance, Grondslagen Bankbedrijf              Werkgroep ZekeRE Business NOREA E-commerce streamlead (E&Y) Docent Bestuurlijke Informatie Voorziening/Informatie Controle (Nyenrode) Cursusleider IT Governance (Nyenrode)  IT Governance: Mislukte IT-programma's en projecten, directie- en aandeelhoudersgeschillen bij IT-bedrijven Project- en programmamanagement: Prince2, MSP, Scrum, Agile Outsourcing: Cloud, licenties, SLA-, vendor management Systeem ontwikkeling: ERP, maatwerk, interfaces Data-management: data analyse, big data, kwaliteit en beveiliging van data Column Tijdschrift Conflict Hantering 2014,nr 2. iz. business mediation Hoofdlijnen van beheersing van ICT: Legacy systemen (Handboek ‘Automatisering v/d Informatie Voorziening’) ZekeRE Business (co-auteur), IT Audit normenkader voor E-commerce, NOREA Trends in ICT (co-auteur, jaarlijks onderzoek Ernst & Young Beheersing van Client-Server systemen (Ernst & Young) 
  Werkgever:Zelfstandig gevestigd
  Huidige functie(s):
  • Interim manager, gespecialiseerd in recovery en/of beëndiging van problematische IT-projecten
  • Register mediator in zakelijke conflicten (MfN)
  • Geregistreerd gerechtelijk deskundige in IT en Accountancy (LRGD)
  • Register IT (EDP) Auditor, RE (NBA)
  • Register Accountant, RA (NOREA)
  Vorige functie(s):
  • Programmamanager en -directeur
  • Interim Directeur Operations & ICT
  • Directeur Herstructurering BPO-organisatie
  • Manager Quality Assurance & Risk Manager
  • Corporate (business) controller, IT auditor en Accountant
  BEKIJK CV
 • M.J. Blommestijn drs.  MBA Partner Sourcing Advisory     IT adviseur en Partner bij BlinkLane Consulting Principle Sourcing adviseur Quint Wellington Redwood    Quint Wellington Redwood Nederlandse Voorzitter HR Werkgroep Platform Outsourcing Nederland                    Initiëren en beheersen ICT en BPO outsourcing (vanaf 2000) Contracteren en implementatie ICT-Outsourcing (Datacenter, werkplek, Infrastructuur, ERP, CRM, BPO) Contracteren Cloud oplossingen (SaaS, IaaS, PaaS) Ontwikkelen van en Assessment op Complexe Klant-Leverancier relaties (Partnerships, Business Ecosystems) IT-Due Due Dilligence bij Mergers & Acquisitions 2008: Platform De regieorganisatie: een goede investering?, Platform Outsourcing Nederland, Uitgave ‘Regie op uitbestedingrelaties’ 2009: Dubbelslag door uitbesteding. CIO Magazine maart 2009 2009: BlinkPaper; Outsourcing Lifecycle Strategy; Using contract expiration to your advantage. September 2009 2009: BlinkOnderzoek; IT performance barometer 2009 – 2010. Onderzoek naar en aanbevelingen over IT performance, uitbesteding en verwachte IT ontwikkelingen, november 2009 2010: Conflicten in outsourcingrelaties, TITM maart 2010 
  Werkgever:Quint Wellington Redwood
  Huidige functie(s):
  • Partner Sourcing Advisory
  Vorige functie(s):
  • IT adviseur en Partner bij BlinkLane Consulting
  • Principle Sourcing adviseur Quint Wellington Redwood
  BEKIJK CV
 • J.A. van Boeschoten dr.  Principal IT-Samenwerking & IT-Conflictpreventie MfNI-mediator    Regionaal Directeur CSC Research Services Benelux  Unit-manager bij Cambridge Technology Partners Unit-manager bij CSC Computer Sciences   Contrasticon Nederlandse                     IT-Outsourcing (Datacenter, werkplek, ERP, CRM, BPO, BPM), SLA-, Vendor Management Commoditization en SW-Licences (Cloud, SAAS, IAAS, XAAS) Complexe Klant-Leverancier samenwerking (Partnerships, Business Ecosystems, Partnerships) IT-Governance (IT-Toezicht RvC / RvT), aansturing, gebruikersorganisatie, service level management IT-Conflictmanagement (Preventie, conflictcontrole, exit- én herstelmediation) Thick governance: arm's length but effective, CSC Research Journal, november 2005 IT-Governance for the 21st century, CSC Research Full Report, met co-auteur Kirt Mead, februari 2006 Mediation met mindmapping, TIEM, Mei 2010 Mediation met computer mindmapping, Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement, November 2010 How to incorporate everything as a service into your organization, met co-auteurs D. van Dijk en P. van der Ploeg (2013), in Right Sourcing, Enabling Collaboration, R. Dijkstra, J. Gøtze en P. van der Ploeg (red.) 
  Werkgever:Contrasticon
  Huidige functie(s):
  • Principal IT-Samenwerking & IT-Conflictpreventie
  • MfNI-mediator
  Vorige functie(s):
  • Regionaal Directeur CSC Research Services Benelux
  • Unit-manager bij Cambridge Technology Partners
  • Unit-manager bij CSC Computer Sciences
  BEKIJK CV
 • M. Brink mr. dr.   Advocaat/mediator     Arbiter Docent Grotius Academie (Enquêterecht) Commissaris Digital Equipment B.V. en Digital Equipment Parts Center BV Commissaris Fujitsu Nederland BV Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag Van Benthem & Keulen N.V. te Utrecht Nederlands Voorzitter Executive Committee Kikkoman Foods Europe B.V. Voorzitter Executive Committee Collewijn Berging B.V. Lid Advies commissie Mediation Nederlandse Orde van Advocaten Lid van de Raad van Advies Centrum voor Conflicthantering Editor in Chief van het Corporate Mediation Journal           Secretaris van de Foreign Bankers Association in the Netherlands Secretaris van de World Law Group Voorzitter Vereniging Corporate Mediation Lid IBA Working Group on Interstate Investment Mediation Rules Lid Adviescommissie van de Ministeries van Economische en Juridische Zaken met betrekking tot de flexibilisering van het BV recht Vennootschapsrecht Medezeggenschapsrecht Contractenrecht   Proefschrift: Due Diligence (Business) Mediation en Materiedeskundigheid Mediation Next Level (samen met mevrouw L. Rijerkerk) Mediationwet Light kan kloof overbruggen, ontwerp van wet (Advocatenblad 2017, 2) Corporate Mediation in the Netherlands, European Company Law Journal, March 2017, Volume 14, Issue 2 
  Werkgever:Van Benthem & Keulen N.V. te Utrecht
  Huidige functie(s):
  • Advocaat/mediator
  Vorige functie(s):
  • Arbiter
  • Docent Grotius Academie (Enquêterecht)
  • Commissaris Digital Equipment B.V. en Digital Equipment Parts Center BV
  • Commissaris Fujitsu Nederland BV
  • Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag
  BEKIJK CV
 • B.A.M. Cordemeyer mr.  Advocaat IT-recht     Advocaat Nauta Dutilh (voorheen Nauta van Haersolte)  ABNAMRO Bank     Cordemeyer & Slager Advocaten Nederlandse                          Wegwijzer automatisering en recht Werken met Source Code Escrow Doing business in the Netherlands (kantoor publicatie)  Diverse andere publicaties  
  Werkgever:Cordemeyer & Slager Advocaten
  Huidige functie(s):
  • Advocaat IT-recht
  Vorige functie(s):
  • Advocaat Nauta Dutilh (voorheen Nauta van Haersolte)
  • ABNAMRO Bank
  BEKIJK CV
 • H. Franken prof. mr.  hoogleraar informatierecht lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal    hoogleraar Encyclopedie tot de Rechtswetenschap Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Leiden lid van de Raad van State rechter in de rechtbank te Rotterdam   Universiteit Leiden Nederlandse voorzitter van diverse tuchtcommissies commissaris van een verzekeringsmaatschappij lid Raad van Toezicht van diverse maatschappelijke organisaties             Kroonlid van de SER (1992-2004) voorzitter van de Commissie grondrechten in het digitale tijdperk (2000) voorzitter van de Commissie computercriminaliteit (1987) voorzitter van de Onderzoekscommissie informatietechnologie en recht (1994-2002)       InLeiden tot de rechtswetenschap (1982-2003) 10 drukken Onafhankelijk en verantwoordelijk (1997) Nemo Plus (2001) Recht en Computer (vanaf 1992 5 drukken – 6e druk in voorbereiding) meer dan 350 artikelen over rechtstheorie en informatietechnologie en recht 
  Werkgever:Universiteit Leiden
  Huidige functie(s):
  • hoogleraar informatierecht
  • lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
  Vorige functie(s):
  • hoogleraar Encyclopedie tot de Rechtswetenschap Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Leiden
  • lid van de Raad van State
  • rechter in de rechtbank te Rotterdam
  BEKIJK CV
 • R.H.W. van Herpen mr.  Directeur / eigenaar, MRKwadraat B.V. vanaf 2000 tot heden Vanaf 2000 werkzaam als gecertificeerd NMI/IMI en geregistreerd MfN mediator (en mediator bij de rechtbanken ’s-Hertogenbosch en Breda) en als trainer, in het bijzonder voor juristen en mediators    Senior Director and General Counsel, RES Software van 2011 tot 2018 Advocaat Directeur Stichting Geschillenbehandeling Zuivel    MRKwadraat B.V. Nederlandse Board member Association for Corporate Mediation Member Independent Standards Commission International Mediation Institute (IMI) Dutch representative Mediation Training Institute International USA Diverse lidmaatschappen landelijke beroepsverenigingen in de ICT en Mediation Sector            Klachtbehandelaar Nederlands Mediation Instituut (NMI) Voorzitter Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv)  Bestuurslid Mediatorsfederatie Nederland (MfN)   De heer Van Herpen is gespecialiseerd in conflicten in zakelijke (ICT) relaties, relaties met overheden en arbeidsverhoudingen en is als MfN geregistreerd mediator verbonden aan de Rechtbanken ’s-Hertogenbosch en Breda. De heer Van Herpen heeft vanaf begin 2000 vele honderden mediations begeleid waarvan ruim 85% met een positief resultaat.      Conflict met de mediator? Over klachtbehandeling en tuchtrecht, SDU Uitgevers 2009, Den Haag (co-auteur) Diverse artikelen in vaktijdschriften    
  Werkgever: MRKwadraat B.V.
  Huidige functie(s):
  • Directeur / eigenaar, MRKwadraat B.V. vanaf 2000 tot heden
  • Vanaf 2000 werkzaam als gecertificeerd NMI/IMI en geregistreerd MfN mediator (en mediator bij de rechtbanken ’s-Hertogenbosch en Breda) en als trainer, in het bijzonder voor juristen en mediators
  Vorige functie(s):
  • Senior Director and General Counsel, RES Software van 2011 tot 2018
  • Advocaat
  • Directeur Stichting Geschillenbehandeling Zuivel
  BEKIJK CV
 • J. Honkoop  BI RI Beëdigd Informaticadeskundige Makelaar in hard- en software LRGD geregistreerd gerechtelijk deskundige Arbiter/Mediator Bemiddelingsdeskundige Auteurscontractenrecht bij De Geschillencommissie Informatieanalist Staflid software- en systeemhuis Directeur/eigenaar PC-verkooppunten gericht op het MKB Enterprise architect Project-, interim- en programmamanager Zelfstandig (DGA) Nederlandse Voorzitter Nederlandse Vereniging van Beëdigde informatici (NVBI) Voorzitter van de Commissie Toezicht Gebruik Gegevens van CR-Delta / het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat (NRS) Bestuurslid Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO), Vereniging Mediators Regio Utrecht (VMRU) en de vereniging voor zelfstandige IT’ers IT-United Diverse geschillencommissies  Lid van de werkgroep ‘Appointing an Expert’ van het EGLE project van het Europees Expert & Expertise Instituut EEEI te Parijs (EGLE = European Guide for Legal Expertise).                 Projectmanagement, ontwikkelmethoden en architectuur Auteursrechtelijke inbreuken Mainframe- en MKB-applicaties Taxaties van Software Corrigeren, doorstarten of beëindigen stagnerende projecten ‘Auteursrechtelijke aspecten van software’ in: K.G. van der Poel, F.J.M. Ruiterman en J. Honkoop (red), Informatisering in Perspectief, Utrecht: NVBI 2008, pp 86-95 Deskundig in de Rechtspraktijk. Het werk van gerechtelijke deskundigen belicht. Uitgeverij DeLex, ISBN 978-90-8692-059-4. Auteurs: Jacques Honkoop, Nico Keijser, Ernst Peter Tamminga Drie artikelen in Digitaal recht voor IT Professionals. Uitgeverij DeLex, ISBN 978-90-8692-061-7   
  Werkgever:Zelfstandig (DGA)
  Huidige functie(s):
  • Beëdigd Informaticadeskundige
  • Makelaar in hard- en software
  • LRGD geregistreerd gerechtelijk deskundige
  • Arbiter/Mediator
  • Bemiddelingsdeskundige Auteurscontractenrecht bij De Geschillencommissie
  Vorige functie(s):
  • Informatieanalist
  • Staflid software- en systeemhuis
  • Directeur/eigenaar PC-verkooppunten gericht op het MKB
  • Enterprise architect
  • Project-, interim- en programmamanager
  BEKIJK CV
 • M. van Kampen Drs.  Conflictmanagement professional ADR- en MfN-registermediator gespecialiseerd in ICT mediation en arbeidsmediation Conflict coach / adviseur Interim manager  Global Deal Solution Manager (IT outsourcing) Manager Contract Management Manager Operations Software Development & Maintenance Center Business Unit Manager Software Development & Maintenance Center ICT Project/Programmamanager (overheid, bank- en verzekeringswezen) 4C Mediation Nederlandse Buurtbemiddelaar Bijzonder Curator voor Jeugdzaken                   applicatie (of ICT) outsourcing / offshoring / near shoring klant-leverancier relatie contractmanagement governance / SLA Service delivery (ITIL processen of vergelijkbaar: service level management, financial management, application management, project management, requirements, design, test) Mediation bij ICT conflicten zorgt voor behoud van relaties – Zonderwrijvinggeenglans.nl – platform voor conflicthantering in een nieuwe tijd Duurzame samenwerking met ‘conscious contracts’ - Linkedin    
  Werkgever:4C Mediation
  Huidige functie(s):
  • Conflictmanagement professional
  • ADR- en MfN-registermediator gespecialiseerd in ICT mediation en arbeidsmediation
  • Conflict coach / adviseur
  • Interim manager
  Vorige functie(s):
  • Global Deal Solution Manager (IT outsourcing)
  • Manager Contract Management
  • Manager Operations Software Development & Maintenance Center
  • Business Unit Manager Software Development & Maintenance Center
  • ICT Project/Programmamanager (overheid, bank- en verzekeringswezen)
  BEKIJK CV
 • R. Meeboer RE CISA  Adviseur, mediator (MfN) en coach     Consultant IT en data strategie Risk Manager toezicht Programma manager Toezichthouder (IT, Prudentieel en gedrag) IT-auditor zelfstandig gevestigd Nederlands                     Toezicht (IT, prudentieel en gedragstoezicht) IT en data governance Programma en project management Risico management Audit      
  Werkgever:zelfstandig gevestigd
  Huidige functie(s):
  • Adviseur, mediator (MfN) en coach
  Vorige functie(s):
  • Consultant IT en data strategie
  • Risk Manager toezicht
  • Programma manager
  • Toezichthouder (IT, Prudentieel en gedrag)
  • IT-auditor
  BEKIJK CV
 • E.M.L. Moerel prof. mr.  Of Counsel in global privacy & security team          Morrison & Foerster LLP Nederlandse Professor Global ICT Law bij de universiteit van Tilburg  Lid van Raad van Toezicht Wereld Natuur Fonds Bestuurslid Vereniging Rembrandt Arbiter en mediator Stichting Geschillenoplossing Automatisering Geregistreerd mediator Nederlands Mediation Instituut (NMI)                     Artikel " ICT-mediation bij de SGOA. Een evaluatie in het licht van de Europese en Nederlandse rechtsontwikkelingen" (co-author Prof. H Franken), Computerrecht (september 2013) Hoofdstuk 3 "Online advertising" in Elektronisch Contracteren, Monografieen Recht en Informatietechnologie, 2e herziene druk, SDU uitgevers (samen met Alex van der Wolk) (2013) Artikel "The long arm reach: does the Data Protection Directive apply to processing of personal data of EU citizens by websites worldwide?", (2011) 1 International Data Privacy Law, 23-41 Think Piece "Export of the rule of law. Corporate Self-regulation of Global Data Transfers", Think Piece for the Hague Institute for International Law Global Conferentie 2012, gepubliceerd in: The Law of the Future and the Future of Law, Law of the Future Series (2012)  Tientallen andere publicaties 
  Werkgever:Morrison & Foerster LLP
  Huidige functie(s):
  • Of Counsel in global privacy & security team
  BEKIJK CV
 • B.L.P. van Reeken mr.  partner bij Van Doorne IT-sectie     Advocaat, compagnon bij De Brauw Blackstone Westbroek NV     Van Doorne Nederlandse Voorzitter Platform Outsourcing Nederland Hoofddocent Grotius Specialisatieopleiding Informaticarecht              Co-chair technology law committee International Bar Association     Outsourcings Licentiegeschillen Implementatievraagstukken   Outsourcing, een juridische gids voor de praktijk     
  Werkgever:Van Doorne
  Huidige functie(s):
  • partner bij Van Doorne IT-sectie
  Vorige functie(s):
  • Advocaat, compagnon bij De Brauw Blackstone Westbroek NV
  BEKIJK CV
 • C. Stuurman prof. mr. drs.  Advocaat/Partner bij Van Doorne  Hoogleraar ‘Normering van Informatietechnologie’, Tilburg Institute for Law, Technology and Society, Tilburg University         Van Doorne / Tilburg University Nederlandse Lid van de Raad van Beroepsethiek van de NOREA (Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors) Voorzitter Werkgroep Gedragscode Kunstmatige Intelligentie, ECP / Platform voor de Informatie Samenleving Lid Advisory Board Advanced Master Law and Digital Technologies, Universiteit Leiden Lid Adviescommissie Stormvloedkeringen West-Nederland-Zuid, Rijkswaterstaat                 It-projecten Outsourcing Softwareontwikkeling It en bouw/infrastructuur Cyber security 2017: The digitisation driven impact of data protection regulation on the standardization process, Proceedings 22nd EURAS Annual Stadardisation Conference: Digitalisation: Challenge and Opportunity for Stadardisation. Jakobs, K. (ed.). Aachen: Verlagshaus Mainz GmbH Aachen, p. 337-350 14 p. (The EURAS Board Series)  2016: IoT standardization. The approach in the field of data protection as a model for ensuring compliance of IoT applications? (met Kamara, I.), 22 Aug 2016 4th International Conference on Future Internet of Things and Cloud Workshops: Workshop Proceedings. IEEE Computer Sciences, p. 336-341 2015: Technical standards and the draft general data protection regulation (met E. Kosta), The Law, Economics and Politics of International Standardization. Panagiotis, D. (3ed.). Cambridge University Press, p. 434-459 2014: ICT-contracten (met T.J. de Graaf), Recht en Computer. Van der Hof, S. Lodder, A.R. & Zwenne, G.J. (eds.). Kluwer, Vol. 4, p. 65-92 (Serie recht en Praktijk Informatie- en communicatierechnologie; vol.4) 2013: Aansprakelijkheid (met H.W. Bettink en O. Sleeking), Elektronisch contracteren. SDU-uitgevers, p. 107-116 (Monografieën Recht en Informatietechnologie) ICT en PPS: een kansrijk duo? (met M.A. Moolhuizen), In: Computerrecht. 2013, 81, p. 138-145.Totstandkoming van overeenkomsten in de elektronische omgeving (met H.W. Wefers Bettink), Elektronisch contracteren. Stuurman, C. & Wefers Bettink, H.W. (eds.). SDU-uitgevers, p. 27-51 (Monografieën Recht en Informatietechnologie). 
  Werkgever:Van Doorne / Tilburg University
  Huidige functie(s):
  • Advocaat/Partner bij Van Doorne
  • Hoogleraar ‘Normering van Informatietechnologie’, Tilburg Institute for Law, Technology and Society, Tilburg University
  BEKIJK CV
 • H.W. Wefers Bettink mr.  Advocaat IT, Internet en Intellectuele eigendom Mediator (MfN geregistreerd) IT en andere zakelijke geschillen    Partner IT, Internet en IE Houthoff Buruma (1993-2015) Advocaat Houthoff Buruma (1991-1993) Advocaat Nauta Dutilh (1987-1991) Coördinator Wereldbank Project Herziening Scheepvaarwetten (Indonesië 1984-1987) Stafjurist Ministerie van Verkeer en Waterstaat (1980-1984)  Wefers Bettink Mediation - Arbitrage - Strategisch advies Nederlandse Adviseur start ups Yes!Delft Incubator programma Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) Arbiter, mediator en domain name panelist WIPO (World Intellectual Property Organisation) Docent Grotius ICT-recht opleiding (2015-: Software, vermogensrecht en IE; 2001-2014: Elektronisch contracteren) Gastdocent Master opleiding Intellectuele Eigendom RU Leiden           Lid van de Adviescommissie IE van de Orde van advocaten (2006-2012)     Geschillen over intellectuele eigendom (rechthebbenden, licenties, inbreuk) Geschillen over IT contracten en bij de uitvoering van IT projecten Geschillen over samenwerkingscontracten (joint venture, R&D, distributie) Aandeelhoudersgeschillen Start ups  Domeinnaamrecht in: Intellectuele Eigendom en ICT, Serie Monografieën Recht en Informatietechnologie - SDU, juli 2015 Softwarebetrekkingen – E.D.C. Neppelenbroek (recensie) - Maandblad voor Vermogensrecht 2015/1 Digitaal procederen in het civiele recht - Computerrecht 2015/1 Elektronisch contracteren (eindredactie met prof. mr. C. Stuurman), Serie Monografieën Recht en Informatietechnologie - SDU,2013  Privacy: tips en tricks voor de praktijk - NGB reeks nr. 1 (2013) 
  Werkgever:Wefers Bettink Mediation - Arbitrage - Strategisch advies
  Huidige functie(s):
  • Advocaat IT, Internet en Intellectuele eigendom
  • Mediator (MfN geregistreerd) IT en andere zakelijke geschillen
  Vorige functie(s):
  • Partner IT, Internet en IE Houthoff Buruma (1993-2015)
  • Advocaat Houthoff Buruma (1991-1993)
  • Advocaat Nauta Dutilh (1987-1991)
  • Coördinator Wereldbank Project Herziening Scheepvaarwetten (Indonesië 1984-1987)
  • Stafjurist Ministerie van Verkeer en Waterstaat (1980-1984)
  BEKIJK CV