Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
  • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

    LEES VERDER

  • De eerste SGOA Signaal van 2022 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen of de laatste versie lezen?

    AANMELDEN
    LEZEN

  • SGOA start met 'Privacy & Security Kamer'. Nieuwsgierig geworden? Lees hier snel verder!

Nieuws

SGOA/Hans Frankenprijs 2014 uitgereikt aan mr. Joost van Eymeren

SGOA/Hans Frankenprijs 2014 uitgereikt aan mr. Joost van Eymeren

Op 26 juni 2014 is tijdens het SGOA-jubileumcongres te Den Haag, dat ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de SGOA georganiseerd, de SGOA-Hans Frankenprijs 2014 uitgereikt aan mr. Joost van Eymeren. Deze scriptieprijs is toegekend aan de door hem in augustus 2013 aan de Universiteit van Amsterdam afgeronde masterscriptie getiteld “Efficiënte data-opslag in de Public Cloud – mogelijk onder het auteursrecht?”. De Hans Frankenprijs van de SGOA, die dit jaar voor het eerst werd uitgereikt, is vernoemd naar de voormalige voorzitter van het bestuur van de SGOA vanwege zijn grote verdiensten voor de ontwikkeling van het ICT-recht in het algemeen en de alternatieve geschilbeslechting op het gebied van ICT in het bijzonder. Met het instellen van deze scriptieprijs streeft de SGOA er naar de verdere ontwikkeling van het ICT-recht in ons land te stimuleren. De winnende scriptie is door een jury, die onder leiding stond van prof. Mr. C. Stuurman, geselecteerd uit een groot aantal inzendingen van scripties van Nederlandse universiteiten en HBO-instellingen van de afgelopen twee jaar.

De scriptie van mr. Joost van Eymeren behandelt zowel de technische als juridische aspecten van de opslag van data - bijvoorbeeld films en muziek - door consumenten in de Cloud. De auteur gaat in zijn zeer lezenswaardige en verdienstelijke werk onder meer in op technische verschijnselen als netwerkcommunicatie aan de hand van het OSI-model en efficiënte data-opslagtechnieken. Het maatschappelijke belang daarvan neemt toe nu steeds meer Cloud Service Providers aan consumenten opslagdiensten verlenen. In de juridische hoofdstukken van zijn scriptie behandelt de heer Van Eymeren onder meer de juridische kwalificatie van enkele opslagtechnieken zoals ‘single-instance storage’ en ‘data deduplicatie’. De scriptie is op deze onderdelen zeker vernieuwend te noemen. De schrijver komt tot de opmerkelijke conclusie dat het huidige auteursrecht efficiënte data-opslag in een Public Cloud niet toelaat. Dit staat, aldus de auteur, een goede ontwikkeling van de dienstverlening vanuit de Cloud in de weg. Om een einde te maken aan deze juridische beletselen doet Van Eymeren in zijn scriptie een concreet voorstel om de Auteurswet te wijzigen.

De SGOA heeft de beloonde scriptie in eigen beheer uitgegeven. Aan de winnaar is tevens een geldprijs toegekend. De tweede prijs, beloond met specifiek ten behoeve van de SGOA gemaakt beeldje, werd toegekend aan de heer Azzaad Ramsaroep voor zijn aan de Erasmus Universiteit Rotterdam geschreven masterscriptie “De inspectie van abonneeverkeer door ISP’s”.