Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
 • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

  LEES VERDER

 • Deze week is de derde SGOA Signaal van 2017 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen? of de laatste versie lezen?

  AANMELDEN
  LEZEN

 • Rapid Conflict Resolution (RCR) is een nieuwe dienst van de SGOA voor de wat kleinere IT-geschillen waarvoor een snelle, gedegen oplossing gewenst is. 

  LEES VERDER

 • SGOA is het leidende, onafhankelijke non-profit instituut voor IT Conflict Management en is gespecialiseerd in conflictpreventie, mediation en arbitrage op ICT-gebied.

 • De SGOA is, als gespecialiseerde geschilleninstantie op het gebied van IT, het platform bij uitstek om conflicten en geschillen over IT-security te behandelen…

  LEES VERDER

SGOA Jurisprudentiebundel 2014 verschenen

SGOA Jurisprudentiebundel 2014 verschenen

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de SGOA is de “SGOA-jurisprudentiebundel 2014” verschenen. Het eerste exemplaar van de op USB-stick verschenen bundel is gepresenteerd op het SGOA-jubileumcongres dat op 26 juni 2014 te Den Haag plaats vond. In de bundel zijn 25 uitspraken van de SGOA opgenomen: 21 arbitrale vonnissen en 4 bindende adviezen. Uiteraard zijn de uitspraken volledig geanonimiseerd. Tot de arbitrale vonnissen behoren enkele uitspraken die in arbitraal kort geding zijn gewezen. Met de publicatie van een selectie van haar inmiddels omvangrijke jurisprudentie geeft de SGOA een concreet beeld van de aanpak van haar arbiters en bindend adviseurs en van hun beslissingen. Op deze wijze beoogt de SGOA transparantie te bieden omtrent haar werkwijze. Tevens beoogt de bundel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het ICT-recht. De bundel beslaat ruim 240 pagina’s. De jurisprudentiebundel presenteert een breed en rijk palet van zowel technisch, commercieel als juridisch complexe en interessante zaken.

De jurisprudentiebundel is op USB-stick verkrijgbaar bij het bureau van de SGOA . Bestellingen kunnen bij voorkeur per e-mail (info@sgoa.eu) geplaatst worden.