Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
 • SGOA is the leading, independent non-profit centre for IT Conflict Management and is specialized in conflict prevention, mediation and arbitration in the field of IT.

 • SGOA is the leading, independent non-profit centre for IT Conflict Management and is specialized in conflict prevention, mediation and arbitration in the field of IT.

 • SGOA is the leading, independent non-profit centre for IT Conflict Management and is specialized in conflict prevention, mediation and arbitration in the field of IT.

 • SGOA has a specialist Privacy & Security Department due to the introduction of the General Data Protection Regulation (GDPR) and the increasing importance of ICT security. More information? READ MORE

 • SGOA is the leading, independent non-profit centre for IT Conflict Management and is specialized in conflict prevention, mediation and arbitration in the field of IT.

N.M. Keijser CDPO

N.M. Keijser CDPO 

Personal details

Full name:Nico Keijser CDPO
Nationality:Nederlandse

Job(s)

Employer/field of work:Keijser Consultancy
Current job(s):
 • Adviser
 • Consultant
 • Registered as a legal expert in the LRGD (national register of legal experts)
Secondary job(s):
 • Secretary of NVBI (Dutch association of sworn ICT experts)
 • Secretary of LRGD (national register of legal experts)
 • Teacher Juridisch PAO faculteit rechten, University Leiden, voor verdieping Burgerlijk Procesrecht en Specialisatieopleiding Gerechtelijke Deskundigen
 • Member of the board European Expert & Expertise Institute EEEI, Paris
 • Member Organising Committee EEEI Project European Guide for Legal Expertise EGLE, Rapporteur and member EGLE workgroup "Experts proceedings and expert's report"
 • Member of the Supervision Committee Use Animal Database Data from the Coöperatie CRV u.a

Expertise

 • Infrastructure, networks
 • Hardware and software
 • Office automation
 • CRM, ERP
 • ICTcontracts, SLAs

Publications

 • Deskundigen en Deskundigenberichten' in K.G. van der Poel, F.J.M. Ruiterman and J. Honkoop (ed.), Informatisering in Perspectief, Utrecht: NVBI 2008, pp. 80-85
 • Kwaliteitsborging van deskundigenberichten in het civiel recht, Flip van Spaendonck en Nico Keijser, Trema, Tijdschrift voor de Rechterlijk Macht, Februari 2014
 • Op weg naar een register voor letselschadedeskundigen, ANWB Verkeersrecht, 7/8 2018, artikel 102, pp. 269 - 274
 • Mede-auteur van: Deskundig in de Rechtspraktijk. Handboek voor gerechtelijke deskundigen in Nederland. Tweede druk. Uitgeverij Paris, ISBN 9789462512917. Auteurs: Jacques Honkoop, Nico Keijser, Ernst Peter Tamminga

Languages

Dutch:Native language
English:Fluent
German:No
French:No
Spanish:No