Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
 • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

  LEES VERDER

 • Deze week is de derde SGOA Signaal van 2017 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen? of de laatste versie lezen?

  AANMELDEN
  LEZEN

 • Rapid Conflict Resolution (RCR) is een nieuwe dienst van de SGOA voor de wat kleinere IT-geschillen waarvoor een snelle, gedegen oplossing gewenst is. 

  LEES VERDER

 • SGOA is het leidende, onafhankelijke non-profit instituut voor IT Conflict Management en is gespecialiseerd in conflictpreventie, mediation en arbitrage op ICT-gebied.

 • De SGOA is, als gespecialiseerde geschilleninstantie op het gebied van IT, het platform bij uitstek om conflicten en geschillen over IT-security te behandelen…

  LEES VERDER

 M. Voorhuis MBA/MBI

 M. Voorhuis MBA/MBI

Personalia

Volledige naam:Martijn Voorhuis
Nationaliteit:Nederlandse

Functie(s)

Werkgever/werkkring:NexyZ
Huidige functie(s):
 • Partner
Vorige functie(s):
 • Eigenaar Software Bedrijf Timesoft
 • Director bij Fintech Start Up Triquesta
 • CEO bij Software bedrijf UReason
Nevenfunctie(s):
 • Lid van de Jury bij Utrecht Inc
 • Co-Founder Data Science Lab

Expertise gebieden

 • Software licentie contracten (Intellectual Property, SaaS, Escrow, Licenties)
 • Software implementatie contracten (fixed price contracten, uren maal tarief, Moscow, scope creep)
 • Bedrijfs (onderdeel) waarderingen (valuation, waardebepaling, cash flow, earn out, nabetaling)

Talen

Nederlands:Moedertaal
Engels:Vloeiend
Duits:Vloeiend
Frans:Niet
Spaans:Niet