Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
 • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

  LEES VERDER

 • Deze week is de derde SGOA Signaal van 2017 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen? of de laatste versie lezen?

  AANMELDEN
  LEZEN

 • Rapid Conflict Resolution (RCR) is een nieuwe dienst van de SGOA voor de wat kleinere IT-geschillen waarvoor een snelle, gedegen oplossing gewenst is. 

  LEES VERDER

 • SGOA is het leidende, onafhankelijke non-profit instituut voor IT Conflict Management en is gespecialiseerd in conflictpreventie, mediation en arbitrage op ICT-gebied.

 • De SGOA is, als gespecialiseerde geschilleninstantie op het gebied van IT, het platform bij uitstek om conflicten en geschillen over IT-security te behandelen…

  LEES VERDER

 A.J. van Veen

 A.J. van Veen 

Personalia

Volledige naam:Arnold van Veen
Nationaliteit:Nederlandse

Functie(s)

Werkgever/werkkring:Agritect Advies B.V.
Huidige functie(s):
 • Projectmanager/Directeur
Vorige functie(s):
 • Teamleider software, projectleider COVAM Systemen
 • Ontwerper/programmeur micoprocessorsystemen TNO
Nevenfunctie(s):
 • Lid SGOA
 • Lid NVBI
 • Lid Connect
 • Lid adviescommissie Frugicom

Publicaties

 • Datatuin in ontwikkeling
 • Mobiliteit in 2010
 • EDI in de agrarische sector
 • De valkuilen van ICT
 • NVBI jubileum uitgaven

Talen

Nederlands:Moedertaal
Engels:Redelijk
Duits:Matig
Frans:Niet
Spaans:Niet