Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
 • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

  LEES VERDER

 • Deze week is de derde SGOA Signaal van 2017 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen? of de laatste versie lezen?

  AANMELDEN
  LEZEN

 • Rapid Conflict Resolution (RCR) is een nieuwe dienst van de SGOA voor de wat kleinere IT-geschillen waarvoor een snelle, gedegen oplossing gewenst is. 

  LEES VERDER

 • SGOA is het leidende, onafhankelijke non-profit instituut voor IT Conflict Management en is gespecialiseerd in conflictpreventie, mediation en arbitrage op ICT-gebied.

 • De SGOA is, als gespecialiseerde geschilleninstantie op het gebied van IT, het platform bij uitstek om conflicten en geschillen over IT-security te behandelen…

  LEES VERDER

mr. Ernst-Jan van de Pas

mr. Ernst-Jan van de Pas 

Personalia

Volledige naam:Ernst-Jan van de Pas
Titel(s):mr.
Nationaliteit:Nederlands

Functie(s)

Werkgever/werkkring:Dirkzwager advocaten & notarissen N.V.
Huidige functie(s):
 • Advocaat-partner
 • Hoofd van sectie Intellectueel Eigendom, IT-recht en Privacy
Nevenfunctie(s):
 • Lid van de specialistenvereniging VIRA
 • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht (NVvIR)
 • Lid van Recht en de Vereniging voor Privacyrecht

Publicaties

 • Zie voor actueel overzicht: http://www.dirkzwager.nl/mensen/pase/

Talen

Nederlands:Moedertaal
Engels:Vloeiend
Duits:Redelijk
Frans:Niet
Spaans:Niet