Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
 • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

  LEES VERDER

 • Deze week is de derde SGOA Signaal van 2017 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen? of de laatste versie lezen?

  AANMELDEN
  LEZEN

 • Rapid Conflict Resolution (RCR) is een nieuwe dienst van de SGOA voor de wat kleinere IT-geschillen waarvoor een snelle, gedegen oplossing gewenst is. 

  LEES VERDER

 • SGOA is het leidende, onafhankelijke non-profit instituut voor IT Conflict Management en is gespecialiseerd in conflictpreventie, mediation en arbitrage op ICT-gebied.

 • De SGOA is, als gespecialiseerde geschilleninstantie op het gebied van IT, het platform bij uitstek om conflicten en geschillen over IT-security te behandelen…

  LEES VERDER

dr. J.A. van Boeschoten

dr. J.A. van Boeschoten 

Personalia

Volledige naam:Joost van Boeschoten
Titel(s):dr.
Nationaliteit:Nederlandse

Functie(s)

Werkgever/werkkring:Contrasticon
Huidige functie(s):
 • Principal IT-Samenwerking & IT-Conflictpreventie
 • MfNI-mediator
Vorige functie(s):
 • Regionaal Directeur CSC Research Services Benelux
 • Unit-manager bij Cambridge Technology Partners
 • Unit-manager bij CSC Computer Sciences

Expertise gebieden

 • IT-Outsourcing (Datacenter, werkplek, connectiviteit, ERP, CRM, BPO, BPM)
 • Commoditization en SW-Licences (Cloud, SAAS, IAAS, XAAS)
 • Complexe Klant-Leverancier samenwerking (Partnerships, Business Ecosystems, Rationeel-Relationele Analyse)
 • IT-Governance (IT-Toezicht RvC / RvT)
 • IT-Conflictmanagement (Preventie, conflictcontrole, exit- én herstelmediation)

Publicaties

 • Thick governance: arm's length but effective, CSC Research Journal, november 2005
 • IT-Governance for the 21st century, CSC Research Full Report, met co-auteur Kirt Mead, februari 2006
 • Mediation met mindmapping, TIEM, Mei 2010
 • Mediation met computer mindmapping, Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement, November 2010
 • How to incorporate everything as a service into your organization, met co-auteurs D. van Dijk en P. van der Ploeg (2013), in Right Sourcing, Enabling Collaboration, R. Dijkstra, J. Gøtze en P. van der Ploeg (red.)

Talen

Nederlands:Moedertaal
Engels:Vloeiend
Duits:Redelijk
Frans:Redelijk
Spaans:Niet
Overig:Russisch: matig