Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
 • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

  LEES VERDER

 • Deze week is de derde SGOA Signaal van 2017 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen? of de laatste versie lezen?

  AANMELDEN
  LEZEN

 • Rapid Conflict Resolution (RCR) is een nieuwe dienst van de SGOA voor de wat kleinere IT-geschillen waarvoor een snelle, gedegen oplossing gewenst is. 

  LEES VERDER

 • SGOA is het leidende, onafhankelijke non-profit instituut voor IT Conflict Management en is gespecialiseerd in conflictpreventie, mediation en arbitrage op ICT-gebied.

 • De SGOA is, als gespecialiseerde geschilleninstantie op het gebied van IT, het platform bij uitstek om conflicten en geschillen over IT-security te behandelen…

  LEES VERDER

 J.M. Suerink RE RA

 J.M. Suerink RE RA

Personalia

Volledige naam:J. Suerink
Nationaliteit:Nederlandse

Functie(s)

Werkgever/werkkring:2-Control B.V.
Huidige functie(s):
 • Accountant
 • IT-auditor
Vorige functie(s):
 • Hoofdaccountant-titulair bij de Rijksaccountantsdienst
 • Lid van de maatschap BDO registeraccountants
Nevenfunctie(s):
 • Lid Raad van Beroep Nederlandse Organisatie van Register EDP-auditors (NOREA)
 • Lid van Raad van advies van een accountantskantoor
 • Arbiter SGOA
Vorige nevenfunctie(s):
 • Universitair docent Erasmus Universiteit

Expertise gebieden

 • Informatiebeveiliging (security, IT-audit, data integriteit, ISO 27000)
 • Systeemontwikkeling (Agile, prototyping, testen, code review)
 • Governance (aansturing, gebruikersorganisatie, planning, control, service level management)
 • Financiële systemen (ERP-systems, bancaire systemen, vermogensbeheer)
 • Accountancy (jaarrekening, register-accountant, accountantscontrole)

Publicaties

 • Leerboek Inleiding ict-auditing 6e druk 2013 (voorheen Inleiding EDP-auditing)

Talen

Nederlands:Moedertaal
Engels:Vloeiend
Duits:Niet
Frans:Redelijk
Spaans:Niet