Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
 • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

  LEES VERDER

 • Deze week is de derde SGOA Signaal van 2017 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen? of de laatste versie lezen?

  AANMELDEN
  LEZEN

 • Rapid Conflict Resolution (RCR) is een nieuwe dienst van de SGOA voor de wat kleinere IT-geschillen waarvoor een snelle, gedegen oplossing gewenst is. 

  LEES VERDER

 • SGOA is het leidende, onafhankelijke non-profit instituut voor IT Conflict Management en is gespecialiseerd in conflictpreventie, mediation en arbitrage op ICT-gebied.

 • De SGOA is, als gespecialiseerde geschilleninstantie op het gebied van IT, het platform bij uitstek om conflicten en geschillen over IT-security te behandelen…

  LEES VERDER

prof. mr. drs. C. Stuurman

prof. mr. drs. C. Stuurman 

Personalia

Volledige naam:Kees Stuurman
Titel(s):prof. mr. drs.
Nationaliteit:Nederlandse

Functie(s)

Werkgever/werkkring:Van Doorne / Universiteit van Tilburg
Huidige functie(s):
 • Partner bij Van Doorne en leidt de sectie Informatietechnologie
 • Hoogleraar ‘Normering van Informatietechnologie’ Centrum voor Recht Technologie en Samenleving (TILT) van de Universiteit van Tilburg
Nevenfunctie(s):
 • Raad van Beroepsethiek van de NOREA (Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors), Raad van Toezicht van het Juridisch Loket en Raad van Toezicht van NL-Net
 • Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht
 • Vereniging van Informaticarecht Advocaten, Vereniging voor Auteursrecht en Vereniging voor Media- en Communicatierecht
 • International Bar Association
 • ITechLaw

Expertise gebieden

 • Ingeschreven in het NMi-register

Publicaties

 • 2009: "Robots: met recht mensenwerk", in: 'Caught in the Cyber Crime Act', Kluwer
 • 2009: "Voorkomen is beter dan genezen. ICT-contracten en conflictpreventue", in: 'Van geschil tot oplossing', serie Recht en Praktijk, Kluwer
 • 2009: Annotatie bij Rechtbank Den Haag 31 december 2008 (Knooble/Staat en NNI), AMI/Tijdschrift voor auteurs-, media en informatierecht 2009/2
 • 2008: "Consumentenbescherming bij elektronische handel", Contracteren 2008/4
 • 2007: "Aanbestedingsautoriteit moet leveranciers te hulp schieten", Automatisering Gids 7

Talen

Nederlands:Moedertaal
Engels:Vloeiend
Duits:Niet
Frans:Redelijk
Spaans:Niet