Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
 • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

  LEES VERDER

 • Deze week is de derde SGOA Signaal van 2017 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen? of de laatste versie lezen?

  AANMELDEN
  LEZEN

 • Rapid Conflict Resolution (RCR) is een nieuwe dienst van de SGOA voor de wat kleinere IT-geschillen waarvoor een snelle, gedegen oplossing gewenst is. 

  LEES VERDER

 • SGOA is het leidende, onafhankelijke non-profit instituut voor IT Conflict Management en is gespecialiseerd in conflictpreventie, mediation en arbitrage op ICT-gebied.

 • De SGOA is, als gespecialiseerde geschilleninstantie op het gebied van IT, het platform bij uitstek om conflicten en geschillen over IT-security te behandelen…

  LEES VERDER

drs. A.P. Simons

drs. A.P. Simons 

Personalia

Volledige naam:Aart Simons
Titel(s):drs.
Nationaliteit:Nederlandse

Functie(s)

Werkgever/werkkring:Rotterdam School of Management / Erasmus Universiteit
Huidige functie(s):
 • Executive Fellow - Master Thesis Coach - Docent Executive Education
Vorige functie(s):
 • Partner Management View / Inter Acces Group
 • Adjunct-Directeur - Synergie Consulting / Getronics Group
 • Director IT - ANOZ Zorg Verzekeringen
 • Vice President Information Systems - Sony Europe
 • Manager Ditigital, Informatie Management en Automatisering - AD NieuwsMedia
Nevenfunctie(s):
 • Digital Leadership Coach - Zelfstandig
 • Bestuurslid bij de NGI-NGN/KNVI (Platform voor de Informatieprofessional)
 • Commissaris CSM Werf Leeuwarden

Expertise gebieden

 • IT Service Management
 • Business - IT Alignment / Governance
 • Sourcing Best Practices (waaronder Shared Service Center praktijken)
 • IT Project Management (Prince2, PMBOK, Srum, Devops)
 • IT Integratie Management (fusies, samenvoeging en overname)

Talen

Nederlands:Moedertaal
Engels:Vloeiend
Duits:Goed
Frans:Matig