Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
 • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

  LEES VERDER

 • Deze week is de derde SGOA Signaal van 2017 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen? of de laatste versie lezen?

  AANMELDEN
  LEZEN

 • Rapid Conflict Resolution (RCR) is een nieuwe dienst van de SGOA voor de wat kleinere IT-geschillen waarvoor een snelle, gedegen oplossing gewenst is. 

  LEES VERDER

 • SGOA is het leidende, onafhankelijke non-profit instituut voor IT Conflict Management en is gespecialiseerd in conflictpreventie, mediation en arbitrage op ICT-gebied.

 • De SGOA is, als gespecialiseerde geschilleninstantie op het gebied van IT, het platform bij uitstek om conflicten en geschillen over IT-security te behandelen…

  LEES VERDER

 C.J.T. Prickaerts

 C.J.T. Prickaerts 

Personalia

Volledige naam:Christian Prickaerts
Nationaliteit:Nederlandse

Functie(s)

Werkgever/werkkring:Fox-IT
Huidige functie(s):
 • Manager Forensics, Audits & Emergency response
Vorige functie(s):
 • Systeembeheerder Universiteit Maastricht (1998-2005)
Nevenfunctie(s):
 • Instructeur SANS Institute
 • Docent Stichting Studiecentrum Rechtspleging

Expertise gebieden

 • Systeem- en netwerkbeheer
 • Netwerkcommunicatie
 • Informatiebeveiliging
 • Digitaal forensisch onderzoek
 • Data security, hacking en computercriminaliteit

Talen

Nederlands:Moedertaal
Engels:Vloeiend
Duits:Redelijk
Frans:Niet
Spaans:Niet