Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
 • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

  LEES VERDER

 • Deze week is de derde SGOA Signaal van 2017 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen? of de laatste versie lezen?

  AANMELDEN
  LEZEN

 • Rapid Conflict Resolution (RCR) is een nieuwe dienst van de SGOA voor de wat kleinere IT-geschillen waarvoor een snelle, gedegen oplossing gewenst is. 

  LEES VERDER

 • SGOA is het leidende, onafhankelijke non-profit instituut voor IT Conflict Management en is gespecialiseerd in conflictpreventie, mediation en arbitrage op ICT-gebied.

 • De SGOA is, als gespecialiseerde geschilleninstantie op het gebied van IT, het platform bij uitstek om conflicten en geschillen over IT-security te behandelen…

  LEES VERDER

 L.A. Mooij

 L.A. Mooij 

Personalia

Volledige naam:Leo Mooij
Nationaliteit:Nederlandse

Functie(s)

Werkgever/werkkring:RAET
Huidige functie(s):
 • Director Operations & Program Lead Global ERP
Vorige functie(s):
 • Director BPO (Business Process Outsourcing) Corporate Clients; RAET
 • Expert Telecom BPO (Europa); Accenture
 • Outsourcing Account Delivery Manager (OADM) - account KPN; Accenture
Nevenfunctie(s):
 • SGOA Arbiter

Expertise gebieden

 • CRM
 • ERP
 • IT
 • Transformaties (business & processen)
 • Implementaties (business & processen)

Talen

Nederlands:Moedertaal
Engels:Goed
Duits:Goed