Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
 • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

  LEES VERDER

 • Deze week is de derde SGOA Signaal van 2017 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen? of de laatste versie lezen?

  AANMELDEN
  LEZEN

 • Rapid Conflict Resolution (RCR) is een nieuwe dienst van de SGOA voor de wat kleinere IT-geschillen waarvoor een snelle, gedegen oplossing gewenst is. 

  LEES VERDER

 • SGOA is het leidende, onafhankelijke non-profit instituut voor IT Conflict Management en is gespecialiseerd in conflictpreventie, mediation en arbitrage op ICT-gebied.

 • De SGOA is, als gespecialiseerde geschilleninstantie op het gebied van IT, het platform bij uitstek om conflicten en geschillen over IT-security te behandelen…

  LEES VERDER

mr. J.J. Linnemann

mr. J.J. Linnemann 

Personalia

Volledige naam:Joost Linnemann
Titel(s):mr.
Nationaliteit:Nederlandse

Functie(s)

Werkgever/werkkring:Kennedy Van der Laan
Huidige functie(s):
 • Advocaat en Partner
Nevenfunctie(s):
 • Hoofddocent Grotius Academie opleiding Informaticarecht
 • Redactielid van ITenRecht.nl
 • Hoofdredacteur SGOA Signaal
 • Voorzitter van het Disputes and Rights Subcommittee van het Technology Law
 • Committee van de International Bar Association
Vorige nevenfunctie(s):
 • Commissaris van InterEstate B.V.
 • Voorzitter van de Commissie Diversiteit van de Nederlandse Orde van Advocaten
 • Bestuurslid van de Stichting Vrienden van het Ingeborg Douwes Centrum
 • Voorzitter Vereniging Informaticarecht Advocaten
 • Columnist IT-recht van Computable

Publicaties

 • Diverse publicaties op het gebied van IT-recht in wetenschappelijke en populaire tijdschriften en boeken (onder meer in het Nederlands Juristenblad, WPNR, Computerrecht, het Tijdschrift voor Internetrecht en Computable)

Talen

Nederlands:Moedertaal
Engels:Vloeiend
Duits:Goed
Frans:Redelijk
Spaans:Niet