Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
 • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

  LEES VERDER

 • Deze week is de derde SGOA Signaal van 2017 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen? of de laatste versie lezen?

  AANMELDEN
  LEZEN

 • Rapid Conflict Resolution (RCR) is een nieuwe dienst van de SGOA voor de wat kleinere IT-geschillen waarvoor een snelle, gedegen oplossing gewenst is. 

  LEES VERDER

 • SGOA is het leidende, onafhankelijke non-profit instituut voor IT Conflict Management en is gespecialiseerd in conflictpreventie, mediation en arbitrage op ICT-gebied.

 • De SGOA is, als gespecialiseerde geschilleninstantie op het gebied van IT, het platform bij uitstek om conflicten en geschillen over IT-security te behandelen…

  LEES VERDER

mr. dr. J.I. Krikke

mr. dr. J.I. Krikke 

Personalia

Volledige naam:Judica Krikke
Titel(s):mr. dr.
Nationaliteit:Nederlandse

Functie(s)

Werkgever/werkkring:Stibbe
Huidige functie(s):
 • Advocaat
 • Partner
Vorige functie(s):
 • Advocaat De Brauw Blackstone Westbroek
 • Onderzoeker Instituut van Informatierecht, Universiteit van Amsterdam
Nevenfunctie(s):
 • Docent Grotius Informatierecht
 • Docent en spreker bij trainingen en seminars op het gebied van ICT
Vorige nevenfunctie(s):
 • Redactie diverse juridische tijdschriften, onder meer AMI

Expertise gebieden

 • Talloze publicaties op het gebied van ICT en Intellectueel Eigendom

Talen

Nederlands:Moedertaal
Engels:Vloeiend
Duits:Matig
Frans:Matig
Spaans:Matig