Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
 • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

  LEES VERDER

 • Deze week is de derde SGOA Signaal van 2017 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen? of de laatste versie lezen?

  AANMELDEN
  LEZEN

 • Rapid Conflict Resolution (RCR) is een nieuwe dienst van de SGOA voor de wat kleinere IT-geschillen waarvoor een snelle, gedegen oplossing gewenst is. 

  LEES VERDER

 • SGOA is het leidende, onafhankelijke non-profit instituut voor IT Conflict Management en is gespecialiseerd in conflictpreventie, mediation en arbitrage op ICT-gebied.

 • De SGOA is, als gespecialiseerde geschilleninstantie op het gebied van IT, het platform bij uitstek om conflicten en geschillen over IT-security te behandelen…

  LEES VERDER

 C.T. de Wuffel QC

 C.T. de Wuffel QC

Personalia

Volledige naam:Charles de Wuffel
Nationaliteit:Nederlandse

Functie(s)

Werkgever/werkkring:Savuti bv
Huidige functie(s):
 • Directeur/Eigenaar
 • Bestuurder/toezichthouder/commissaris
Vorige functie(s):
 • Algemeen Directeur PinkRoccade Civility BV(divisie PinkRoccade NV)
 • Financieel Directeur PinkRoccade Civility BV(divisie PinkRoccade NV)
 • Financieel directeur L+T Informatica BV
 • Vennoot Accountantskantoor Van de Reek & Spoormakers
 • Docent Economie en Handelswetenschappen
Nevenfunctie(s):
 • Voorzitter Raad van Toezicht Savant Zorg (zorginstelling)
 • Lid Raad van Commissarissen Dariuz bv (ICT bedrijf namens TNO)
 • Lid Raad van Commissarissen, voorzitter Auditcie, Woningcorperatie Leystromen
Vorige nevenfunctie(s):
 • Lid Arbitragecommissie Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

Talen

Nederlands:Moedertaal
Engels:Goed
Duits:Goed