Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
 • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

  LEES VERDER

 • Deze week is de derde SGOA Signaal van 2017 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen? of de laatste versie lezen?

  AANMELDEN
  LEZEN

 • Rapid Conflict Resolution (RCR) is een nieuwe dienst van de SGOA voor de wat kleinere IT-geschillen waarvoor een snelle, gedegen oplossing gewenst is. 

  LEES VERDER

 • SGOA is het leidende, onafhankelijke non-profit instituut voor IT Conflict Management en is gespecialiseerd in conflictpreventie, mediation en arbitrage op ICT-gebied.

 • De SGOA is, als gespecialiseerde geschilleninstantie op het gebied van IT, het platform bij uitstek om conflicten en geschillen over IT-security te behandelen…

  LEES VERDER

prof. mr. R.V. De Mulder MBA

prof. mr. R.V. De Mulder MBA

Personalia

Volledige naam:Richard De Mulder
Titel(s):prof. mr.MBA
Nationaliteit:Nederlandse

Functie(s)

Werkgever/werkkring:Andromatics B.V., Erasmus Universiteit Rotterdam
Huidige functie(s):
 • Emeritus hoogleraar Informatica en Recht, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Directeur Andromatics B.V.
 • Zelfstandig gevestigd management consultant en coach
Vorige functie(s):
 • Hoogleraar Informatica en Recht, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Voorzitter commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Dirksland
 • Wetenschappelijk directeur Onderzoekschool Maatschappelijke Veiligheid
Nevenfunctie(s):
 • Arbiter SGOA
 • Vertrouwenspersoon van het IJsselcollege

Talen

Nederlands:Moedertaal
Engels:Vloeiend