Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
 • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

  LEES VERDER

 • Deze week is de derde SGOA Signaal van 2017 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen? of de laatste versie lezen?

  AANMELDEN
  LEZEN

 • Rapid Conflict Resolution (RCR) is een nieuwe dienst van de SGOA voor de wat kleinere IT-geschillen waarvoor een snelle, gedegen oplossing gewenst is. 

  LEES VERDER

 • SGOA is het leidende, onafhankelijke non-profit instituut voor IT Conflict Management en is gespecialiseerd in conflictpreventie, mediation en arbitrage op ICT-gebied.

 • De SGOA is, als gespecialiseerde geschilleninstantie op het gebied van IT, het platform bij uitstek om conflicten en geschillen over IT-security te behandelen…

  LEES VERDER

mr. dr. T.J. de Graaf

mr. dr. T.J. de Graaf 

Personalia

Volledige naam:Tycho de Graaf
Titel(s):mr. dr.
Nationaliteit:Nederlandse

Functie(s)

Werkgever/werkkring:Universiteit Leiden
Huidige functie(s):
 • Universitair docent burgerlijk recht
Vorige functie(s):
 • Advocaat NautaDutih N.V.
Nevenfunctie(s):
 • Universitair docent eLaw@Leiden, Universiteit Leiden
 • Rechter plaatsvervanger Rechtbank Den Haag
 • Redacteur Computerrecht
 • Docent Grotius Academie nationaal en internationaal contracten

Publicaties

 • Zie https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/tycho-de-graaf/publicaties#tab-4

Talen

Nederlands:Moedertaal
Engels:Vloeiend
Duits:Goed
Frans:Niet
Spaans:Niet