Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
 • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

  LEES VERDER

 • Deze week is de derde SGOA Signaal van 2017 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen? of de laatste versie lezen?

  AANMELDEN
  LEZEN

 • Rapid Conflict Resolution (RCR) is een nieuwe dienst van de SGOA voor de wat kleinere IT-geschillen waarvoor een snelle, gedegen oplossing gewenst is. 

  LEES VERDER

 • SGOA is het leidende, onafhankelijke non-profit instituut voor IT Conflict Management en is gespecialiseerd in conflictpreventie, mediation en arbitrage op ICT-gebied.

 • De SGOA is, als gespecialiseerde geschilleninstantie op het gebied van IT, het platform bij uitstek om conflicten en geschillen over IT-security te behandelen…

  LEES VERDER

mr. H.W. Wefers Bettink

mr. H.W. Wefers Bettink 

Personalia

Volledige naam:Wolter  Wefers Bettink
Titel(s):mr.
Nationaliteit:Nederlandse

Functie(s)

Werkgever/werkkring:Wefers Bettink Mediation - Arbitrage - Strategisch advies
Huidige functie(s):
 • Advocaat IT, Internet en Intellectuele eigendom
 • Mediator (MfN geregistreerd) IT en andere zakelijke geschillen
Vorige functie(s):
 • Partner IT, Internet en IE Houthoff Buruma (1993-2015)
 • Advocaat Houthoff Buruma (1991-1993)
 • Advocaat Nauta Dutilh (1987-1991)
 • Coördinator Wereldbank Project Herziening Scheepvaarwetten (Indonesië 1984-1987)
 • Stafjurist Ministerie van Verkeer en Waterstaat (1980-1984)
Nevenfunctie(s):
 • Adviseur start ups Yes!Delft Incubator programma
 • Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut (NAI)
 • Arbiter, mediator en domain name panelist WIPO (World Intellectual Property Organisation)
 • Docent Grotius ICT-recht opleiding (2015-: Software, vermogensrecht en IE; 2001-2014: Elektronisch contracteren)
 • Gastdocent Master opleiding Intellectuele Eigendom RU Leiden
Vorige nevenfunctie(s):
 • Lid van de Adviescommissie IE van de Orde van advocaten (2006-2012)

Expertise gebieden

 • Sinds de jaren 90 adviseur en procesadvocaat van internationale en nationale IT leveranciers en hun klanten. Veel ervaring met contractering van complexe IT projecten (EPD, Ziekenhuis IT systemen, IT en BP outsourcing, ERP systemen enz.)

Publicaties

 • Domeinnaamrecht in: Intellectuele Eigendom en ICT, Serie Monografieën Recht en Informatietechnologie - SDU, juli 2015
 • Softwarebetrekkingen – E.D.C. Neppelenbroek (recensie) - Maandblad voor Vermogensrecht 2015/1
 • Digitaal procederen in het civiele recht - Computerrecht 2015/1
 • Elektronisch contracteren (eindredactie met prof. mr. C. Stuurman), Serie Monografieën Recht en Informatietechnologie - SDU,2013
 • Privacy: tips en tricks voor de praktijk - NGB reeks nr. 1 (2013)

Talen

Nederlands:Moedertaal
Engels:Vloeiend
Duits:Goed
Frans:Redelijk