Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
  • Op donderdag 6 oktober 2016 organiseert de SGOA, in nauwe samenwerking met uitgeverij DeLex, de vierde SGOA Academy over IT-geschillen: lessen uit recente jurisprudentie.

    LEES VERDER

  • Onlangs is de tweede SGOA Signaal van 2016 verschenen, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen?

    AANMELDEN

  • Per 1 januari 2016 introduceert de SGOA een nieuw ICT-Mediation Reglement.

    LEES VERDER

  • SGOA is het leidende, onafhankelijke non-profit instituut voor IT Conflict Management en is gespecialiseerd in conflictpreventie, mediation en arbitrage op ICT-gebied.

Nieuws

Op donderdag 3 november a.s. reikt de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA) voor de tweede keer de Hans Frankenprijs uit. Dé scriptieprijs voor HBO-/WO-studenten die in de afgelopen twee jaar de meest innovatieve afstudeerscriptie op het gebied van ICT-recht hebben geschreven. De SGOA nodigt u graag uit hierbij aanwezig te zijn. Het bestuur zal dan tevens een nieuw product lanceren dat volgens de visie van het bestuur in een behoefte voorziet. Bovendien is er ruime gelegenheid om elkaar in een aangename omgeving weer eens te ontmoeten.
Lees verder...

Nieuws

Aankondiging SGOA Academy op donderdag 6 oktober

Thema: IT-geschillen: lessen uit de recente jurisprudentie
Datum: 6 oktober 2015
Tijdstip: 15:00 - 17:00
Locatie: Spaces Zuidas Amsterdam
Prijs: € 250,00 (prijs is ex. BTW)

Op donderdag 6 oktober 2016 organiseert de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA), in nauwe samenwerking met uitgeverij DeLex, de vierde SGOA Academy. Door de LRGD zijn aan deze SGOA Academy 2 PE punten toegekend. Daarnaast zijn er aan deze SGOA Academy 2 PO punten toegekend. 

  LRGD kent de SGOA Academy 2 PE punten toe
MEER INFORMATIE

Stichting Geschillenoplossing Automatisering

Projecten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) kenmerken zich door een hoge mate van complexiteit, een lange doorlooptijd en een aanzienlijke investering in mensen en middelen. Mede daardoor is er in veel ICT-projecten sprake van meer of minder ernstige problemen. Een belangrijk deel daarvan is terug te voeren op specificatieproblemen. Daarnaast doen zich organisatorische problemen voor, gebrek aan goede interne samenwerking en sociale problemen.

Mediation, arbitrage en andere vormen van ADR zijn bij uitstek geschikt voor het oplossen van ICT conflicten.

Teneinde te komen tot een kortdurende, onafhankelijke en deskundige dienstverlening op het gebied van geschiloplossing, is in 1989 de Stichting Geschillenoplossing Automatisering opgericht. De SGOA biedt met mediation, arbitrage, arbitraal kort geding, bindend advies, deskundigenbericht en ICT conflictpreventie (allemaal vormen van Alternative Dispute Resolution of “ADR”) een aantrekkelijk alternatief voor de normale rechtsgang. Ook diverse combinaties van deze vormen van ADR zijn mogelijk waardoor de SGOA in staat is om voor ieder geschil maatwerk te leveren. Lees meer over arbitrage, mediation, arbitraal kort geding, deskundigenbericht, bindend advies en ICT conflict conflictpreventie.