Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
  • Advocaten, juristen, mediators en arbiters delen hun kennis over IT-conflictmanagement tijdens de SGOA Academy. De eerste SGOA Academy van 2017 is op 20 juni, van 15.00 tot 17.00 uur. Noteert u de datum alvast in uw agenda?

  • Onlangs is de eerste SGOA Signaal van 2017 verschenen, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen? of de laatste versie lezen?

    AANMELDEN
    LEZEN

  • Rapid Conflict Resolution (RCR) is een nieuwe dienst van de SGOA voor de wat kleinere IT-geschillen waarvoor een snelle, gedegen oplossing gewenst is. 

    LEES VERDER

  • SGOA is het leidende, onafhankelijke non-profit instituut voor IT Conflict Management en is gespecialiseerd in conflictpreventie, mediation en arbitrage op ICT-gebied.

Nieuws

Nieuwe dienst: Rapid Conflict Resolution (RCR)

Rapid Conflict Resolution (RCR) is een nieuwe dienst van de SGOA voor de wat kleinere IT-geschillen waarvoor een snelle, gedegen oplossing gewenst is. Twee ervaren conflict moderators met mediation- en onderhandelingsvaardigheden (een IT-jurist en een IT deskundige) begeleiden partijen binnen één dag naar een gedragen oplossing, die wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

MEER INFORMATIE

Nieuws

De derde editie van SGOA Signaal is verzonden!

Onlangs is de derde SGOA Signaal verschenen, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn: arbitrale uitspraken, publicaties, seminars, congressen, trainingen, wijzigingen in wet- en regelgeving, ontwikkelingen in mediation en interviews met bedrijven.

In SGOA Signaal komen relevante ontwikkelingen binnen de SGOA zoals onder meer het nieuwe arbitragereglement, de internationalisatie, digitale uitwisseling van processtukken, de activiteiten van de SGOA Academy en de jaaroverzichten aan de orde. SGOA Signaal verschijnt 3 keer per jaar.

Wilt u SGOA Signaal ontvangen? U kunt zich hier aanmelden. Er zijn geen kosten aan verbonden

MEER INFORMATIE

Stichting Geschillenoplossing Automatisering

Projecten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) kenmerken zich door een hoge mate van complexiteit, een lange doorlooptijd en een aanzienlijke investering in mensen en middelen. Mede daardoor is er in veel ICT-projecten sprake van meer of minder ernstige problemen. Een belangrijk deel daarvan is terug te voeren op specificatieproblemen. Daarnaast doen zich organisatorische problemen voor, gebrek aan goede interne samenwerking en sociale problemen.

Mediation, arbitrage en andere vormen van ADR zijn bij uitstek geschikt voor het oplossen van ICT conflicten.

Teneinde te komen tot een kortdurende, onafhankelijke en deskundige dienstverlening op het gebied van geschiloplossing, is in 1989 de Stichting Geschillenoplossing Automatisering opgericht. De SGOA biedt met mediation, arbitrage, arbitraal kort geding, bindend advies, deskundigenbericht en ICT conflictpreventie (allemaal vormen van Alternative Dispute Resolution of “ADR”) een aantrekkelijk alternatief voor de normale rechtsgang. Ook diverse combinaties van deze vormen van ADR zijn mogelijk waardoor de SGOA in staat is om voor ieder geschil maatwerk te leveren. Lees meer over arbitrage, mediation, arbitraal kort geding, deskundigenbericht, bindend advies en ICT conflict conflictpreventie.